Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

ta huynh thanh thuy
27 tháng 11 2020 lúc 21:11

Gọi h là chiều cao của ngọn núi, ggh lần lượt là gia tốc rơi tự do tại chân núi và đỉnh núi, ta có:

+g=G.M/R2=9,810m/s2(1)

+gh=G.M/(R+h)2=9,809m/s2(2)

Lấy (1)/(2)ta được:

g/gh=(R+h/R)2→h=R(\(\sqrt{\frac{g}{g_h}}\)) → h=6370.(\(\sqrt{\frac{9,810}{9,809}}-1\)) → h=0,3247 km → h=324,7 (m) → đáp số cuối cùng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN