Bài 11: Biểu diễn ren

Một số mối ghép bằng ren: xe đạp, bàn, phích điện, ...

Bình luận (0)
Lại Hoàng Hiệp
24 tháng 12 2020 lúc 19:47

- Đỉnh ren nằm ngoài tiếp xúc với không khí

- Chân ren nằm ở bên trong

 

Bình luận (0)
kethattinhtrongmua
20 tháng 12 2020 lúc 20:36

Quy ước vẽ ren ngoài:

Đ­ường đỉnh ren đ­ược vẽ bằng nét liền đậm

Đ­ường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh

Đ­ường giới hạn ren đư­ợc vẽ bằng nét liền đậm

Vòng đỉnh ren đ­ược vẽ đóng kín bằng nét liền đậm

Vòng chân ren đư­ợc vẽ hở bằng nét liền mảnh

Lưu ý: 

Vòng tròn chân ren chỉ vẽ ¾ vòng tròn .

Hình cắt và hình chiếu của ren lỗ

Quy ước vẽ ren trong có mặt cắt nhìn thấy:

Đường đỉnh ren đ­ược vẽ bằng nét liền đậm

Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh

Đường giới hạn ren đư­ợc vẽ bằng nét liền đậm

Vòng đỉnh ren đ­ược vẽ đóng kín bằng nét liền đậm

Vòng chân ren đ­ược vẽ hở bằng nét liền mảnh

Lưu ý: 

 

Vòng tròn chân ren chỉ vẽ ¾ vòng tròn .

Phần hở luôn ở phía trên bên phải

 

Quy ước Ren bị che khuất( ren không nhìn thấy):

 

Các đường giới hạn ren, đường đỉnh ren, đường chân ren, đều vẽ bằng nét đứt.

Bình luận (0)
Đào Mai Giang
2 tháng 11 2020 lúc 21:50

- Ren dùng để ghép nối hay truyền lực, ren dùng để lắp ghép các chi tiết máy lại với nhau

- Một số ren là: Đuôi bóng đèn, ghế xoay, đinh vít, đai ốc,..

- Ren trục và ren lỗ khác nhau như:

+ Với ren trục thì đỉnh ren ở ngoài ( nó tiếp xúc với không khí) và chân ren bên trong

+ Với ren lỗ thì đỉnh ở trong và chân ren ở bên ngoài ( phần này tiếp xúc với không khí )

Bình luận (0)
Trương Diệu Linh🖤🖤
2 tháng 11 2020 lúc 21:07

Ren dùng để ghép nối hay truyền lực, lắp ghép các chi tiết máy lại với nhau.

VD: Nắp chai, bu lông, đinh, hộp mực, đai ốc đui đèn,...

Ren trục:

-Đường đỉnh ren nằm ngoài đường chân ren.

-Vòng đỉnh ren nằm ngoài vòng chân ren.

Ren lỗ:

-Đường đỉnh ren nằm trong đường chân ren.

-Vòng đỉnh ren nằm trong vòng chân ren.

Chúc bn học tốt:33ok

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN