Bài 10 : Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

NoSuSad
NoSuSad 7 tháng 1 lúc 20:11

VÌ :

-trung quốc là 1 nước lớn,một thị trường nông dân

- giàu có về tài nguyên thiên nhiên khoáng sản

- có nền văn hóa rực rỡ

- chế độ phong kiến trung quốc đang ở trong thời kì khủng hoảng mục nát

\(\rightarrow\) vì vậy trung quốc bị xâm chiếm

 

 

 

 

 

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 25 tháng 12 2020 lúc 20:04

* Cách mạng Tân Hợi được xem là cuộc cách mạng tư sản không triệt để, vì:

- Chưa thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến.

- Không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược.

- Chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 22 tháng 12 2020 lúc 22:36

a) Phong trào Ngũ tứ:

+ Bùng nổ ngày 4 - 5 – 1919, mở đầu bằng cuộc biểu tình của 3.000 học sinh yêu nước ở Bắc Kinh chống lại âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc.

+ Phong trào nhanh chóng lan rộng ra cả nước, lôi cuốn đông đảo công nhân, nông dân, trí thức yêu nước tham gia. Lực lượng chủ yếu của phong trào chuyển từ sinh viên sang giai cấp công nhân.

=> Ý nghĩa: Phong trào Ngũ tứ đã mở đầu cao trào chống đế quốc, chống phong kiến. Từ đó, chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá sâu rộng ở Trung Quốc. Các nhóm cộng sản được hình thành tại một số thành phố.

- Tháng 7 - 1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được thành lập.

 

b) Hoạt động của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

- 1926 - 1927: Đảng Công sản lãnh đạo chiến tranh cách mạng lật đổ quân phiệt đang chia nhau thống trị Trung Quốc.

- 1927 - 1937: nhân dân Trung Quốc tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng nhằm lật đổ nền thống trị phản động của tập đoàn Quốc dân Đảng Tưởng Giới Thạch.

- Tháng 7 - 1937: Đảng cộng sản hợp tác với Quốc dân đảng kháng chiến chống Nhật Bản xâm lược.

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 20 tháng 12 2020 lúc 12:20
  Cách mạng Tân Hợi:

- Lãnh đạo: Tôn Trung Sơn

- Mục đích: Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Quốc. Thực hiện chính sách cải cách ruộng đất

- Phạm vi, qui mô: Tôn Trung Sơn thành lập Trung Quốc đồng minh hội và đề ra học thuyết "Tam dân" ( Dân tộc độc lập - dân quyền tự do - dân sinh hạnh phúc)

- Diễn biến:

+ 10/10/1911, khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Vũ Xương thắng lợi;

+ 29/12/1911, chính phủ lâm thời thành lập, Tôn Trung Sơn lên làm Tổng thống;

- Kết quả:

+ 2/1912, Viên Thế Khải làm Tổng thống, cách mạng kết thúc.

- Tính chất:

+ Là cuộc cách mạng của giai cấp tư sản Trung Quốc.

- Ý nghĩa:

+ Lật đổ phong kiến Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa Dân Quốc;

+ Tạo điều kiện kinh tế tư bản chủ nghĩa TQ phát triển;

+ Gây ra ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, trong đó có VN.

- Hạn chế:

+ Không nêu lên vấn đề đánh đuổi đế quốc;

+ Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Bình luận (0)
kudo shinichi
kudo shinichi 19 tháng 12 2020 lúc 21:51

Nguyên nhân bùng nổ

- Ngày 9 - 5 - 1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”, thực chất là trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, bán rẻ quyền lợi dân tộc.

=> Sự kiện này đã châm ngòi cho cách mạng Tân Hợi bùng nổ.

Ý nghĩa:

- Cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản, đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa Dân quốc, tạo điều kiện cho nền kinh tế Tư bản chủ nghĩa ở Trung Quốc phát triển.

- Cách mạng Tân Hợi có ảnh hưởng lớn đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, trong đó có Việt Nam.

- Tuy nhiên, cách mạng còn nhiều hạn chế, đó là:

+ Không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc.

+ Không tích cực chống phong kiến đến cùng.

+ Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Bình luận (0)
🕹MR.Volcano🌋🔥(⌐■_■)🎮
🕹MR.Volcano🌋🔥(⌐■_■)🎮 19 tháng 12 2020 lúc 21:52

* Vài nét về diễn biến của Cách mạng Tân Hợi:

- Tháng 8-1905, Tôn Trung Sơn thành lập Trung Quốc Đồng minh hội và đề ra Học thuyết Tam dân.

- Ngày 10-10-1911, dưới sự lãnh đạo của Đồng minh hội, Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và giành thắng lợi ở Vũ Xương.

- Phong trào cách mạng lan rộng nhanh chóng sang tất cả các tỉnh miền Nam từ Quảng Đông, Quảng Tây đến Tứ Xuyên và lên đến miền Bắc.

- Ngày 29-12-1911, chính phủ lâm thời được thành lập ở Nam Kinh, tuyên bố thành lập Trung Hoa dân quốc.

- Tháng 2-1912, Viên Thế Khải, vốn là một đại thần nhà Thanh, lên làm Tổng thống, thay Tôn Trung Sơn. Cách mạng coi như kết thúc. Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/cau-hoi-1-muc-iii-bai-10-sgk-trang-62-lich-su-8-c83a14233.html#ixzz6h58c89VF

1 like nha bạn banh

Bình luận (0)
Lương Thị Quỳnh Trang
Lương Thị Quỳnh Trang 16 tháng 12 2020 lúc 21:20

Kết quả của Cách mạng Tân Hợi:

 

- Đã lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

 

- Có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.

 

- Ý nghĩa: Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, đã lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển và có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á. Cách mạng Tân Hợi tuy thành lập “Dân quốc” nhưng đã không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến, không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược và không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Bình luận (2)
Hải Nguyễn
Hải Nguyễn 25 tháng 12 2020 lúc 20:08

- Kết quả: 

+lật đỏ chế độ quân chủ chuyên chế

+Chế độ cộng hòa ra đời

- Ý nghĩa:

+tạo điều kiện cho sự phát triển của CNTB ở TQ

+ Anhr hưởng mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN