Bài 10 : Thực hành : Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Thùy Trang
4 tháng 10 2019 lúc 6:04

Các nhóm cây Năm 1990 Năm 2002
Tổng số 100 100
Cây lương thực 71,6 64,8
Cây công nghiệp 13,2 18,2
Cây thực phẩm, cây ăn quả 15,2 17

Bình luận (0)
Đạt Đậu
1 tháng 10 2019 lúc 5:19

Bạn vẽ tương tự biểu đồ này nhé, chỉ thay năm và số liệu

Bình luận (0)
Ngọc Hnue
27 tháng 9 2018 lúc 9:27

Em nên bổ sung thêm bảng số liệu để các bạn dễ dàng giúp đỡ hơn nhé

Chúc em học tốt!

Bình luận (0)
Ngọc Hnue
9 tháng 11 2017 lúc 15:28

Để vẽ được biểu đồ cần có bảng số liệu. Em cập nhật thêm bảng số liệu để các bạn có thể giúp đỡ em nhé

Chúc em học tốt!

Bình luận (0)
huyền
20 tháng 10 2017 lúc 20:52

Bạn có thể xử lí số liệu bằng cách:

-Vdụ.Trong bài 1/38

+Để xử lí số liêu của cây lương thực :6474.6:9040,0*100%.

Các loại cây khác cũng làm như vậy

-Tóm lại :thành phần :tổng số *100%

Bình luận (0)
Phạm Hoàng Giang
5 tháng 10 2017 lúc 15:25

Sự thay đổi ( quy mô ) diện tích là do :

A ) Diện tích các nhóm cây trồng đều tăng

B ) Diện tích cây lương thực tăng nhanh nhất

C) Diện tích cây công nghiệp tăng nhanh nhất

D ) Diện tích cây lương thực tăng chậm hơn các nhóm cây khác.

Bình luận (0)
Thư Soobin
6 tháng 10 2017 lúc 12:33

Sự thay đổi (quy mô) diện tích là do

A. Diện tích các nhóm cây trồng đều tăng

B. Diện tích cây lương thực tăng nhanh nhất

C. Diện tích cây công nghiệp tăng nhanh nhất

D. Diện tích cây lương thực tăng chậm hơn các nhóm cây khác

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
1 tháng 4 2017 lúc 11:18

a) Vẽ biểu đồ * Xử lý số liệu (%): Ta có, cách tính cơ cấu diện tích gieo trồng từng nhóm cây trong tổng số cây như sau: – % cơ cấu diện tích cây Lương thực (hoặc cây khác) = (Diện tích cây Lương thực (hoặc cây khác)/ Tổng diện tích) x 100% = ?%

Ví dụ: + % Cơ cấu diện tích cây Lương thực năm 1990 = (6474,6 / 9040,0) X 100% = 71,6% + % Cơ cấu diện tích cây Công nghiệp năm 2002 = (2337,3 / 12831,4) X100% = 18,2%

Cuối cùng, ta được bảng kết quả đầy đủ như sau:

Bảng: Cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây

(Đơn vị: %)

Năm

Các nhóm cây

1990

2002

Tổng số

100,0

100,0

Cây lương thực

71,6

64,8

Cây công nghiệp

13,3

18,2

Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác

15,1

17,0

* Vẽ biểu đồ

Bai tap 1, trang 38, lop 9

b) Nhận xét Quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng các nhóm cây năm 2002 so với năm 1990 có sự thay đổi là: – Cây lương thực: diện tích gieo trồng tăng 1845,7 nghìn ha nhưng tỉ trọng giảm là 6,8%. – Cây CN diện tích gieo trồng tăng 1138 nghìn ha và tỉ trọng tăng 4,9%. – Các cây khác diện tích gieo trồng tăng 807,7 nghìn ha và tỉ trọng tăng. => Kết luận: ngành trồng trọt của nước ta phát triển theo hướng đa dạng hóa cơ cấu cây trồng.

Bình luận (0)
Trương Võ Thảo Linh
11 tháng 8 2017 lúc 14:45

biểu đồ miền bạn nhé vì có sự thay đổi mà

Bình luận (2)
Ngọc Hnue
5 tháng 8 2017 lúc 16:11

Bài này vẽ biểu đồ tròn nhé

Bình luận (0)
Vy VyThanh Do
14 tháng 9 2017 lúc 21:59

Đúng r.Làm bài kt cũng vẽ biểu đồ tròn đấy, các bn hãy rèn luyện vẽ biểu đồ tròn ik nhék...Vẽ biểu đồ tròn rất là khó đấy...!!!!!vuivuivui

Bình luận (0)
Ngọc Lam
1 tháng 8 2017 lúc 11:12

a)

dựa theo đây r làm banh

Hỏi đáp Địa lý

b. - Nhận xét: Từ 1990 - 2005, cả diện tích, năng suất và sản lượng lúa đều tăng nhưng tốc độ tăng khác nhau. Tăng nhanh nhất là sản lượng (1,86 lần) đến năng suất (1,54 lần) và diện tích (1,21 lần).

- Giải thích: - Diện tích gieo trồng lúa tăng chậm hơn năng suất & sản lượng là do khả năng mở rộng diện tích & tăng vụ hạn chế hơn so với khả năng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp. - Năng suất lúa tăng tương đối nhanh là do áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp…, trong đó nổi bật là việc sử dụng các giống mới, cho năng suất cao. - Sản lượng lúa tăng nhanh là do kết quả của việc mở rộng diện tích và tăng năng suất.

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN