Bài 10: Photpho

Lê Thu Dương
17 tháng 11 2019 lúc 13:23

4P+5O2--->2P2O5

P2O5+3H2O--->2H3PO4

H3PO4+3NaOH--->Na3PO4+3H2O

2Na3PO4+3Ag2SO4---->2Ag3PO4+3Na2SO4

2H3PO4+3Ca(OH)2---->CaHPO4+6H2O

Bình luận (0)
Karik-Linh
17 tháng 11 2019 lúc 22:13
https://i.imgur.com/iSX1Gdm.jpg
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN