Bài 10 : Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Nhà Lý đặt tên nước ta là gì ? 

A. Đại Ngu 

B. Vạn Xuân

C. Đại Việt 

D. Đại Cồ Việt 

Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đổi tên nước là Ðại Việt

Bình luận (0)
Võ Hoàng Đạt
Võ Hoàng Đạt 16 tháng 1 lúc 21:33

C. Đại Việt

Bình luận (0)
hientramsiuclever
hientramsiuclever 16 tháng 1 lúc 21:41

chọn C . Đại Việt

Bình luận (0)
Phương Nguyễn
Phương Nguyễn 7 tháng 1 lúc 19:56

  Ngô Quyền quyết định bỏ chức tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc, thiết lập 1 triều đình mới ở trung ương. Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc chính trị, ngoại giao, quân sự; đặt ra các chức quan văn, võ, quy định các lễ nghi trong triều và màu sắc trang phục của quan lại các cấp.

  Ở địa phương, Ngô Quyền cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng. Đinh Công Trứ làm Thứ sử Hoan Châu ( Nghệ An, Hà Tĩnh), Kiều Công Hãn làm Thứ sử Phong Châu ( Phú Thọ )...

Bình luận (0)
Nguyễn Giang
Nguyễn Giang 6 tháng 1 lúc 12:33

Năm 1005, Lê Hoàn mất, các con của Lê Hoàn tranh chấp nhau lấy ngôi vua. Sau 8 tháng tranh chấp, Lê Long Việt (con trai thứ nhất của Lê Hoàn tức Thái tử) lên ngôi vua, nhưng chỉ sau 3 ngày bị người em của mình là Lê Long Đĩnh giết chết. Khi đó, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua. Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời. Triều thần chán ghét nhà Tiền Lê, do đó các tăng sư và các đại thần, đứng đầu là nhà dư Vạn Hạnh, Đào Cam Mộc, suy tôn Lý Công Uẩn làm ngôi vua, ông có tên gọi là Lý Thái Tổ từ đó. 

\(\Rightarrow\)Nhà Lý được thành lập vào cuối năm 1009. 

Bình luận (0)

Được tổ chức quy củ, đầy đủ hơn, quyền lực tập trung lớn vào tay nhà vua, quý tộc Trần nắm giữ hầu hết những các vị trí trong triều đình

Bình luận (1)

Bộ máy nhà nước thời Trần chắc chắn và chặc chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý

Bình luận (0)
Trần Ngoc an
Trần Ngoc an 2 tháng 1 lúc 20:20

Tác dụng : Nhu cầu bảo vệ đất nước và bảo vệ chính quyền cai trị cần một lực lượng quân đội hùng hậu. ... Ngụ binh ư nông là việc liên kết hài hoà giữa việc quân sự và nông nghiệp, giữa kinh tế và quân sự, chuyển hóa nhanh từ thời bình và sang thời chiến khi cần.còn câu kia mình chịu 

Bình luận (0)
Đàm Nhất Nguyên
Đàm Nhất Nguyên 2 tháng 1 lúc 20:21

1 – Nhu cầu bảo vệ đất nước và bảo vệ chính quyền cai trị cần một lực lượng quân đội hùng hậu. Tuy nhiên, nhu cầu nhân lực để sản xuất nông nghề cho đời sống cũng rất lớn. Vì vậy chuyện đưa quân về địa phương luân phiên cày cấy giúp lực lương này tự túc được về lương thực, bớt gánh nặng về lương thực nuôi quân cho triều đình.

2 – Ngụ binh ư nông là chuyện liên kết hài hoà giữa chuyện quân sự và nông nghiệp, giữa kinh tế và quân sự, chuyển hóa nhanh từ thời (gian) bình và sang thời (gian) chiến khi cần. Nhờ chính sách này, triều đình có được lực lượng quân đội hùng mạnh, đông đảo trong khi sản xuất nông nghề vẫn được duy trì. Thời Lý có số quân tham chiến chống nhà Tống khoảng 10 vạn người, thời (gian) Trần khi có chiến tranh chống quân Nguyên có hơn 20 vạn quân, sang thời (gian) Lê sơ khi có chiến tranh có thể huy động 26-30 vạn quân.

3 – Chính sách ngụ binh ư nông phản ánh tư duy nông binh bất phân (không phân biệt quân đội và nông dân), đâu có dân là đó có quân, phù hợp với điều kiện xây dựng nền quốc phòng của một nước đất không rộng, người không đông, nên phải huy động tiềm lực cả nước vừa sản xuất, vừa đánh giặc.

ok ko bạn

Bình luận (0)
nguyễn đức dũng
nguyễn đức dũng 30 tháng 12 2020 lúc 15:44

Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua. Long Đĩnh là một ông vua tàn bạo, càn rỡ và dâm đãng khiến cho ai cũng căm giận. Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời. Triều thần chán ghét nhà Tiền Lê, vì vậy các tăng sư và đại thần, đứng đầu là sư Vạn Hạnh, Đào Cam Mộc đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý được thành lập

Bình luận (0)
L.Ai
L.Ai 30 tháng 12 2020 lúc 16:42

- 1005 Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi

- 1009 Lê Long Đĩnh chết ➝ Lý Công Uẩn đc suy tôn lên làm vua ➞ Nhà Lý thành lập

 

Bình luận (0)
L.Ai
L.Ai 30 tháng 12 2020 lúc 16:45

- Năm 1010 đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La, (Hà Nội) lấy tên là Thăng Long

- Năm 1054 nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt

- Xây dựng bộ máy nhà nước:

  + Vua đứng đầu nắm giữ mọi quyền hành, theo chế độ cha truyền con nối. Gíúp việc có các quan đại thần, các quan văn võ

  + Chia cả nước thành 24 lộ, phủ. Dưới lộ, phủ là huyện, hương xã.

- Năm1042 nhà Lý ban hành bộ luật Hình Thư (Bộ luật thành văn dầu tiên của nước ta).

- Nội dung: Bảo vệ nhà Vua, triều đình; bảo vệ của công, tài sản nhân dân; cấm giết trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Quân đội

  + Gồm 2 bộ phận: Cấm quân và quân địa phương.

  + Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.

  + Gồm các binh chủng: Bộ binh và Thuỷ binh, kỉ luật nghiêm mimh, huấn luyện chu đáo, được trang bị vũ khi cung tên giáo mác

-  Xây dựng và bảo vệ khối đoàn kết dân tộc.

-  Tạo quan quan hệ bình đẳng với các nước láng giềng.

Bình luận (0)

Sự chuyển biến :

— Về kinh tế:

+ Nông nghiệp : nhờ công cụ bằng sắt được sử dụng phổ biến nên diện tích trồng trọt được mở rộng và các công trình thuỷ lợi được xây dựng nên năng suất lúa cao hơn trước.

+ Thủ công nghiệp : việc khai thác vàng, bạc được đẩy mạnh, các nghề truyền thống phát triển hơn trước và nhân dân đã tiếp thu mội số nghề mới từ Trung Ọuốc như làm giấy, thuỷ tinh.

+ Thương mại : nhờ sự phát triển của thủ công nghiệp và hệ thống giao thông thuỷ, bộ phát triển nên việc buôn bán được mở rộng và phái triển hơn trước.

Nền nông nghiệp thời Lý phát triển nhờ những chính sách khuyến nông của nhà nước như:

- Ruộng đất là tư liệu sản xuất quan trọng nhất. Trên danh nghĩa thuộc quyền sở hữu của nhà vua, nhưng thực tế ruộng đất được đem chia đều cho nông dân cày cấy và nộp tô thuế cho nhà vua.

- Hàng năm, các vua Lý đều về các địa phương tiến hành lễ cày “tịch điền” để khuyến khích sản xuất nông nghiệp trong nhân dân.

- Nhà Lý khuyến khích việc khai khẩn đất hoang. Tiến hành các công việc trị thủy như: đào kênh mương, khai ngòi, đắp đê phòng lụt,...

- Ban hành lệnh cấm giết hại trâu, bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

Tác dụng : nền nông nghiệp Đại Việt thời Lý phát triển, đời sống nhân dân ấm no.

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 28 tháng 12 2020 lúc 11:20

a) Luật pháp:

- Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.

- Nội dung: quy định chặt chẽ việc bảo vệ nhà vua và cung điện, xem trọng việc bảo vệ của công và tài sản của nhân dân, nghiêm cấm việc mổ trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Những người phạm tội bị xử phạt rất nghiêm khắc.

b) Quân đội:

- Gồm hai bộ phận: cấm quân và quân địa phương.

- Thi hành chính sách "ngụ binh ư nông": cho quân sĩ luân phiên về cày ruộng và thanh niên đăng kí tên vào sổ nhưng vẫn ở nhà sản xuất, khi cần triều đình sẽ điều động.

- Quân đội kỉ luật nghiêm minh, được huấn luyện chu đáo; vũ khí trang bị cho quân đội gồm giáo mác, đao kiếm, cung nỏ, máy bắn đá...

c) Đối nội - đối ngoại:

- Xây dựng khối đoàn kết dân tộc. Nhà Lý còn gả các công chúa và ban chức tước cho các tù trường dân tộc miền núi. Nếu người nào có ý định tách khỏi Đại Việt, nhà Lý kiên quyết trấn áp.

- Với nhà Tống, Lý Công uẩn giữ quan hệ bình thường, tạo điều kiện cho nhân dân ở hai bên biên giới có thể qua lại buôn bán.

- Để ổn định biên giới phía nam, nhà Lý đã dẹp tan cuộc tấn công của Cham-pa do nhà Tống xúi giục. Sau đó, quan hệ Đại Việt - Cham-pa trở lại bình thường.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN