Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Phương Dung
Phương Dung 19 tháng 12 2020 lúc 20:39

Hoàn cảnh ra đời:

Năm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cực kì khó khăn. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng, tình hình chính trị ổn định, các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi.

Trong bối cảnh đó, tháng 3-1921, Đảng Bônsêvích Nga đã quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP).

Bình luận (0)
AFK_VIETNAM
AFK_VIETNAM 6 tháng 12 2020 lúc 20:55

Việt Nam và Trung Quốc

Bình luận (0)
AFK_VIETNAM
AFK_VIETNAM 6 tháng 12 2020 lúc 21:14

Vì Việt Nam là đồng minh của Liên Xô và Trung Quốc

Bình luận (0)
Phúc Thanh Vy
Phúc Thanh Vy 22 tháng 12 2019 lúc 18:54

Ý D

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN