Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

zetxs king z rai
zetxs king z rai 8 tháng 1 lúc 6:30

hôm nay,thi à

Bình luận (0)
Đào Hoàng Lâm Tuyền @_@
Đào Hoàng Lâm Tuyền @_@ 8 tháng 1 lúc 7:37

Hệ điều hành máy tính có vai trò quan trong việc điều khiển các hoạt động của phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính. Nó cung cấp giao diện cho người dùng, đó là môi tnrờng giao tiếp cho phép con người trao đổi thồng tin với máy tính trong quá trình làm việc. Hệ điều hành tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.

Bình luận (0)

 Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính, cung cấp các phương tiện và dịch vụ để điều phối việc thực hiện các chương trình, quản lý chặt chẽ các tài nguyên của máy, tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu.

Bình luận (0)
U - Y - Ê - N
U - Y - Ê - N 29 tháng 12 2020 lúc 17:40

- Hệ điều hành là :

 + Điều khiển các thiết bị phần cứng và tổ chức thực thi các phần mềm ứng dụng . 

 + Cung cấp giao diện cho người dùng . 

 + Tổ chức thông tin trên máy tính

Bình luận (0)
Friendly Zoé
Friendly Zoé 24 tháng 12 2020 lúc 14:06

Hệ điều hành  một phần mềm, chạy trên nhiều nền tảng phần cứng: máy tính, laptop, đồng hồ thông minh.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Ngô Nhã Kỳ
Ngô Nhã Kỳ 24 tháng 12 2020 lúc 17:13

Hệ điều hành phần mềm hệ thống quản lý phần cứng máy tính, tài nguyên phần mềm và cung cấp các dịch vụ chung cho các chương trình máy tính. 

Bình luận (0)

A

Bình luận (0)
Phạm Đoàn Ngọc Triết
Phạm Đoàn Ngọc Triết 16 tháng 12 2020 lúc 8:22

A

Bình luận (0)
Nguyen Ba Kiet
Nguyen Ba Kiet 16 tháng 12 2020 lúc 8:48

A

Bình luận (0)
mikusanpai2k9
mikusanpai2k9 28 tháng 11 2020 lúc 22:18

đèn giao thông;thời khóa biểu;.......

chắc

Bình luận (0)

đèn giao thông,đọc báo,xem ti vi,đánh nhau,học bài,....................

Bình luận (0)

Nhiệm vụ chính của hệ điều hành

- Hệ điều hành giúp điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính. - Nếu không được điều khiển sẽ dẫn tới hiện tượng tranh chấp tài nguyên của máy tính (CPU, bộ nhớ, chuột,…).

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 6 tháng 11 2020 lúc 15:28

Nói một cách ngắn gọn, bộ nhớ máy tính được dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời, hoặc lâu dài (tùy vào từng loại bộ nhớ)

Bình luận (0)
Ccao Tiến Đạt
Ccao Tiến Đạt 1 tháng 11 2020 lúc 11:16

Bộ nhớ máy tính thường được gọi nhớ hoặc bộ nhớ, một thiết bị công nghệ bao gồm các phần tử máy tính và lưu trữ dữ liệu, được dùng để duy trì dữ liệu số.

Chúc bạn học tốt !!! ok

Bình luận (0)
Giang Võ
Giang Võ 1 tháng 11 2020 lúc 14:46

Bộ nhớ gồm:các dữ liệu,các trình xử lý,các thông tin mà con người lưu trữ lại

chúc bạn học tốt.ok

Bình luận (0)
nguyễn ngọc thúy vi
nguyễn ngọc thúy vi 30 tháng 12 2019 lúc 21:18

mk bấm nhằm, sửa lại dùm mk là tin học 11 nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Minh
Nguyễn Thị Ngọc Minh 14 tháng 1 2020 lúc 19:27

bn tự khai báo nha!

begin

clrscr;

s:=0;

write('nhap n:');readln(n);

for i:=1 to n do

s:=s+i;

write('tong s la:',s:4:2);

readln

end.

XONG

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
Bùi Anh Tuấn 30 tháng 12 2019 lúc 21:28

program ho_tro;

uses crt;

var n,i: integer;

s: longint;

begin

clrscr;

writeln(' nhap so n'); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do

s:=s+i;

writeln(' tong cua' , n, ' so tu nhien dau tien =' , s);

readln

end.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN