Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

chắc là con cái hư hỏng bố mẹ ăn chơi lm gương xấu cho con 

chắc thế 

tik k nhoaaaaaaaaaaleuleu

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
5 tháng 1 lúc 10:43

- Tinh thần đoàn Kết (Mặt trận Việt Minh, xăm chữ "Sát Thát" đánh giặc Mông - Nguyên, Quân Tây Sơn cõng nhau ngủ đánh giặc Thanh,...)

- Tinh thần độc lập tự chủ. Non sông Việt Nam là của người Việt Nam, được khẳng định trong bài Nam Quốc Sơn Hà -  Lý Thường Kiệt; Hịch Tướng Sĩ; Tuyên Ngôn Độc Lập, Lời Kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Hồ Chí Minh.

- Tinh thần nồng nàn yêu nước, bất kể mọi lứa tuổi, tầng lớp, giai cấp, khi có giặc đều đồng lòng chống giặc. Từ trẻ em (Lượm; Trần Quốc Toàn;...) đến phụ nữ (Võ Thị Sáu,...) phát huy tinh thần "giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.

- Phát huy truyền thống, bài học từ ông cha. Trần Quốc Tuấn học từ Ngô Quyền cắm cọc trên sông Bạch Đằng đánh quân Nam Hán đã đẩy lùi cuộc xâm lược của nhà Nguyên lần 3.

Bình luận (0)

L​à​ nhờ​ tinh thầ​n đ​oàn​ kết

Bình luận (1)
Trần Thị Hồng Nhung
17 tháng 12 2016 lúc 17:58

Cần phải giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình,dòng họ ,Vì:

-giúp ta có thêm kinh nghiệm, sức mạnh trong cuộc sống.

-Góp phần làm phong phú truyền thống bản sắc dân tộc Việt Nam.

Chúc bạn học tốt thanghoa

Bình luận (2)
lương thị hằng
20 tháng 1 2017 lúc 20:58

Cần phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc vì đó là tài sản vô giá, góp phần tích cực vào sự phát triển của mỗi cá nhân và cả dân tộc ? góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam

Bình luận (0)
Lê Thị Ngọc Duyên
31 tháng 1 2017 lúc 20:40

Chúng ta cần phải giữ gìn, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, dòng họ bởi vì đó là nét đẹp, bản sắc của dân tộc, đất nước, quê hương chúng ta.Những truyền thống ấy mang một nét riêng cho văn hóa dân tộc Việt Nam vì thế việc giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc sẽ làm cho mỗi con người có thêm sức mạnh, nghị lực trong cuộc sống và làm cho bản sắc dân tộc thêm phong phú và tiến gần hơn đến với bạn bè quốc tế.

Bình luận (0)
Hoàng An
30 tháng 12 2020 lúc 20:51

giúp mik ik mai mình thi rồi!!khocroi

Bình luận (1)
Hoclochotuonglaidatnuoc
30 tháng 12 2020 lúc 11:24

Phải trân trọng tự hào phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ và phải sống trong sạch, lương thiện, không làm điều gì tổn hại đến thanh danh của gia đình, dòng họ

Bình luận (0)
朱 喜爱 ロータス
28 tháng 12 2020 lúc 21:25

Truyền thống gia đình, dòng họ có ảnh hưởng rất lớn đối với mỗi con người chúng ta. Truyền thống là sức mạnh thúc đẩy các thế hệ sau không ngừng vươn lên để tiếp nối, làm rạng rỡ truyền thống đó; phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là thế hiện lòng biết ơn những người đi trước và sống xứng đáng với những gì được hưởng. Vì thế con cháu  nên tiếp thu nghề truyền thống nếu nghề đó phù hợp với khả năng, sở thích của bản thân. Vì đó là điều kiện tốt, thế mạnh giúp mình kiếm sống, phát triển và còn góp phần duy trì truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. Tuy nhiên, ta cũng không thể gượng ép bản thân nếu như đó không phải là điều mình muốn. Không nên nối nghiệp gia đình nếu nghề đó không phù hợp khả năng, sở thích của mình. Bởi lẽ nếu mình có cố gắng làm cũng không thành công hoặc không phát triển được truyền thống gia đình, dòng họ. Tóm lại, cho dù có kế thừa hay không thì mỗi người đều cần có thái độ trân trọng với nghề truyền thống của gia đình, dòng họ vì đó là cơ nghiệp lưu truyền ngàn đời nên cần gìn giữ và trân quý.(có vẻ hơi dài nhỉ)

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
29 tháng 12 2020 lúc 20:53

Truyền thống gia đình, dòng họ có ảnh hưởng rất lớn đối với mỗi con người chúng ta. Truyền thống là sức mạnh thúc đẩy các thế hệ sau không ngừng vươn lên để tiếp nối, làm rạng rỡ truyền thống đó; phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là thế hiện lòng biết ơn những người đi trước và sống xứng đáng với những gì được hưởng. Vì thế con cháu  nên tiếp thu nghề truyền thống nếu nghề đó phù hợp với khả năng, sở thích của bản thân. Vì đó là điều kiện tốt, thế mạnh giúp mình kiếm sống, phát triển và còn góp phần duy trì truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. Tuy nhiên, ta cũng không thể gượng ép bản thân nếu như đó không phải là điều mình muốn. Không nên nối nghiệp gia đình nếu nghề đó không phù hợp khả năng, sở thích của mình. Bởi lẽ nếu mình có cố gắng làm cũng không thành công hoặc không phát triển được truyền thống gia đình, dòng họ. Tóm lại, cho dù có kế thừa hay không thì mỗi người đều cần có thái độ trân trọng với nghề truyền thống của gia đình, dòng họ vì đó là cơ nghiệp lưu truyền ngàn đời nên cần gìn giữ và trân quý.(có vẻ hơi dài nhỉ)​

 
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN