Bài 10. Ba định luật Niu-tơn

•ℭɑղɗɣ⁀ᶜᵘᵗᵉ
19 tháng 2 lúc 16:02

Gia tốc của xe:

a=v2−v202s=102−2022.30=−5m/s2a=v2−v022s=102−2022.30=−5m/s2

Độ lớn lực hãm trung bình:

Fh=m|a|=2000.|−5|=10000NFh=m|a|=2000.|−5|=10000N

Quãng đường xe đi được cho tới khi dừng lại:

s=v′2−v202a=02−2022.(−5)=40m

chữ hơi khó hiểubucminh

Bình luận (0)
bảo nam trần
19 tháng 2 lúc 17:35

72km/h=20m/s; 36km/h=10m/s; 2 tấn=2000kg

Gia tốc của xe là: \(a=\dfrac{v_1^2-v^2_0}{2s}=\dfrac{10^2-20^2}{2\cdot30}=-5\) (m/s2)

a, Áp dụng định luật II Niu-tơn: \(\overrightarrow{P}+\overrightarrow{N}+\overrightarrow{F_h}=m.\overrightarrow{a}\) (1)

Chiếu (1) lên Ox ta được: \(-F_h=m.a\Rightarrow F_h=10000\left(N\right)\)

b, \(S=\dfrac{v_2^2-v_0^2}{2a}=\dfrac{0^2-20^2}{2\cdot\left(-5\right)}=40\left(m\right)\)

Bình luận (0)
Hoàng Tử Hà
6 tháng 1 lúc 23:10

a/ \(F_k-F_{ms}=m.a\Rightarrow\mu=\dfrac{F_k-m.a}{mg}=...\)

b/ \(F_k.\cos30^0-F_{ms}=m.a\Rightarrow\mu=\dfrac{F_k.\cos30^0-m.a}{mg}\)

Bình luận (0)
Hoàng Tử Hà
18 tháng 12 2020 lúc 19:37

a/ \(v^2-v_0^2=2aS\Leftrightarrow a=\dfrac{10^2-6^2}{2.50}=0,64\left(m/s^2\right)\)

\(\overrightarrow{F}=m.\overrightarrow{a}\Rightarrow F=m.a=20.0,64=12,8\left(N\right)\)

b/ Xung lực bằng độ biến thiên động lượng

\(\Rightarrow\overrightarrow{F}.\Delta t=\overrightarrow{p_2}-\overrightarrow{p_1}\Leftrightarrow F.\Delta t=p_2-p_1=mv_2-mv_1=20.\left(8-10\right)=-40\left(N\right)\)

 

Bình luận (0)
Herera Scobion
12 tháng 12 2020 lúc 21:57

undefined

Bình luận (0)
Herera Scobion
12 tháng 12 2020 lúc 22:00

undefined

Bình luận (0)
Chu Bích Ngọc
25 tháng 10 2017 lúc 21:07

A

Bình luận (0)
Nguyễn Mạnh Cường
26 tháng 10 2017 lúc 20:20

B

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN