Bài 1 : Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản châu Á

Trang Mai
6 tháng 12 2020 lúc 23:11
https://i.imgur.com/w8HecKG.jpg
Bình luận (0)
Trang Mai
6 tháng 12 2020 lúc 23:12
https://i.imgur.com/mrCpkLS.jpg
Bình luận (0)
kaameoww
23 tháng 11 2020 lúc 23:20

Do đặc tính hấp thụ và tỏa nhiệt của nước và đất là khác nhau: Mặt đất nóng lên nhanh và nguội đi nhanh hơn nước.

- Mùa hạ, khi nước biển nóng lên nước sẽ bốc hơi, càng bốc hơi nhiệt độ càng giảm. Mặt đất hấp thụ nhiệt và nóng lên rất nhanh.

-> Những miền gần biển có không khí mát hơn trong đất liền.

- Mùa đông, nước biển tỏa nhiệt chậm hơn mặt đất.

->Những miền gần biển lại ấm hơn trong đất liền.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN