Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Lê Minh Hiếu
29 tháng 12 2020 lúc 14:40

Tức nước vỡ bờ theo ý nghĩa triết học ý nói về cách thức vận động và phát triển của sự vật hiện tượng.

"nước" ở đây coi như "lượng" của một sự vật hiện tượng.

"Bờ" ở đây chỉ "độ" của một sự vật, hiện tượng.

Khi nước vượt quá mức chịu đựng của bờ thì bờ vỡ. Cũng như khi lượng vượt qua giới hạn của độ, đến điểm nút thì chất sẽ được biến đổi thành chất mới.

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
28 tháng 12 2020 lúc 10:46

trong câu Cha mẹ sinh con, trời sinh tính

Yếu tố duy vật thể hiện qua vế "Cha mẹ sinh con". Duy vật là quan niệm vật chất có trước, vật chất quyết định ý thưc. "Cha mẹ sinh con" tức là coi trọng vai trò của cha mẹ (tức là yếu tố vật chất) là người sinh ra người con chứ không phải là một yếu tố tâm linh nào khác.

Yếu tố duy tâm thể hiện qua vế "trời sinh tính". Duy tâm quan niệm ý thức có trước, ý thức quyết định vật chất. "trời" ở đây không phải là yếu tố vật chất mà là yếu tố tâm linh không có thật. Việc coi "trời" sinh tính là yếu tố duy tâm. Nếu theo duy vật, tinh cách phải được quy định bởi hoàn cảnh, sự giáo dục, môi trường xã hội,....

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
28 tháng 12 2020 lúc 10:47

trong câu Cha mẹ sinh con, trời sinh tính

Yếu tố duy vật thể hiện qua vế "Cha mẹ sinh con". Duy vật là quan niệm vật chất có trước, vật chất quyết định ý thưc. "Cha mẹ sinh con" tức là coi trọng vai trò của cha mẹ (tức là yếu tố vật chất) là người sinh ra người con chứ không phải là một yếu tố tâm linh nào khác.

Yếu tố duy tâm thể hiện qua vế "trời sinh tính". Duy tâm quan niệm ý thức có trước, ý thức quyết định vật chất. "trời" ở đây không phải là yếu tố vật chất mà là yếu tố tâm linh không có thật. Việc coi "trời" sinh tính là yếu tố duy tâm. Nếu theo duy vật, tinh cách phải được quy định bởi hoàn cảnh, sự giáo dục, môi trường xã hội,....

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
22 tháng 12 2020 lúc 15:05

Phủ định siêu hình (phủ định sạch trơn, xóa bỏ cái cũ hoàn toàn không mang đến sự phát triển): Phá bỏ những giá trị cổ, cũ, xây dựng một thành phố mới không quan tâm đến giá trị cũ.

Phủ định biện chứng (Phủ định cái cũ để đem đến sự phát triển của cái mới trên nền tảng cái cũ). Giữ lại những nét đẹp phố cổ, những công trình kiến trúc lâu đời, có giá trị văn hóa. Kết hợp với đó là xây những công trình mới dựa theo âm hưởng của thời đại nhưng vẫn mang những nét truyền thống của Hà Nội. Bên cạnh đó là quy hoạch hệ thống giao thông và các công trình hợp lý tránh tình trạng tắc nghẽn, ngập lụt để giữ giá trị, nét đẹp nghìn năm văn hiến, thanh lịch của Hà Nội xưa.

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Hải Bằng
18 tháng 11 2020 lúc 17:42

Phương pháp luận biện chứng xem xét sự vật, hiện tượng:    + Trong sự ràng buộc lẫn nhau giữa chúng    + Trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng Ví dụ: Tre già măng mọc, không ai tắm hai lần trên một dòng sông

- Phương pháp luận siêu hình xem xét sự vật, hiện tượng:    + Phiến diện    + Chỉ thấy chúng tồn tại trong trạng thái cô lập, tách rời không vận động, phát triển    + Áp dụng máy móc đặc tính của sự vật này vào sự vật khác Ví dụ: Truyện "Thầy bói xem voi"

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN