Bài 1. Thành phần nguyên tử

Phương Dung
Phương Dung 11 tháng 11 2020 lúc 18:55

Giả sử số hiệu nguyên tử, số nơtron trong nguyên tử của nguyên tố X lần lượt là Z, N. Ta có hpt:

→ Nguyên tử X có số khối: A = Z + N = 13 + 14 = 27

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 26 tháng 10 2020 lúc 19:33

Tổng hạt của 1 nguyên tử M là 36:

p + n + e = 36 ( p = e = Z )

=> 2Z + n = 36

=> n = 36 - 2Z

Số hạt điện âm bằng số hạt điện dương:

=> p = e

Áp dụng CT: \(1\le\frac{N}{Z}\le1,5\)

\(\Rightarrow1Z\le36-2Z\le1,5Z\)

\(\Rightarrow3Z\le36\le3,5Z\)

\(\Rightarrow10,29\le Z\le12\)

\(\Rightarrow Z=11,12\)

TH1 : Z = 11

=> n = 36 - 2.11 = 14

=> A = 11 + 14 = 25 ( loại )

TH2 : Z = 12

=> n = 36 - 2.12 = 12

=> A = 12 + 12 = 24 ( Magie )

Vậy nguyên tố M là Magie

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 18 tháng 10 2020 lúc 7:41

1C=1,6.10-19

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 13 tháng 10 2020 lúc 13:42

IMG20190817223617.jpg

Bình luận (0)
Tran Tuan
Tran Tuan 8 tháng 10 2020 lúc 19:57

Ta có: \(V=\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{4\pi}{3}\cdot2,46\cdot10^{-24}=10,3\cdot10^{-24}\left(cm^3\right)\)

\(\Rightarrow V_{tthể}=\frac{10,3\cdot10^{-24}}{74\%}=1,4\cdot10^{-23}\left(cm^3\right)\)

Vậy \(D=\frac{M}{V}=\frac{65}{1,4\cdot10^{-23}}=4,64\cdot10^{24}\)(u/cm3)

Bình luận (0)
Tran Tuan
Tran Tuan 8 tháng 10 2020 lúc 19:59

Có quá dễ lắm không!

\(PTK=12\cdot1+1\cdot4=16\left(đvC\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN