Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Phương Dung
29 tháng 12 2020 lúc 12:22

Hoạt động kinh tế chủ đạo trong lãnh địa là ngành kinh tế : chính trị độc lập , mang tính tự cung , tự cấp , đóng kín của một lãnh địa

Bình luận (0)
Phúc chán đời
11 tháng 11 2020 lúc 13:05

Sống chủ yếu trong thành thị trung đại là tầng lớp thợ thủ công và thương nhân

Bình luận (0)
Huy Hoàng Đào
11 tháng 11 2020 lúc 13:50

Sống chủ yếu trong thành thị trung đại là tầng lớp thợ thủ công và thương nhân

Bình luận (0)
Phương Dung
11 tháng 11 2020 lúc 19:44

Trong thành thị, cư dân chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Mai Linh
7 tháng 11 2020 lúc 12:58

Xã hội phong kiến ở phương Đông được hình thành tương đối sớm, từ trước Công nguyên (như Trung Quốc) hoặc đầu Công nguyên (như các nước Đông Nam Á).

- Xã hội phong kiến ở phương Tây được hình thành muộn hơn, khoảng thế kỉ V và được xác lập, hoàn thiện vào khoảng thế kỉ X.

Bình luận (0)
🍀🧁tử vy🧁🍀
30 tháng 10 2020 lúc 18:54

- cuối thế kỉ V

Bình luận (0)
Jack vũ
30 tháng 10 2020 lúc 18:54

cuối thế kỉ V , các quốc gia cổ đại phương tây đã bị bộ tộc giéc - man tràn xuống xâm chiếm .

chúc bn hok tốt .

Bình luận (0)
Lich su
16 tháng 9 2020 lúc 8:13

Lãnh chúa phong kiến có quyền sở hữu tối cao với những vùng đất trong lãnh địa. Đồng thời, họ cũng là người đứng đầu lãnh địa, có quyền đưa ra luật pháp, lệnh chiến đấu... Phần đất đai trong lãnh địa như đất canh tác, đồng cỏ, ao hồ, đầm lầy... lãnh chúa giao cho nông nô sử dụng và thu tô thuế. Các lãnh chúa không phải lao động, suốt ngày chỉ luyện cung, cưỡi ngựa hoặc tổ chức yến tiệc.

Bình luận (0)
Lich su
16 tháng 9 2020 lúc 8:17

Về cơ bản, em có thể hiểu xã hội chiếm hữu nô lệ có hai giai cấp cốt lõi, cơ bản là chủ nô và nô lệ. Còn xã hội phong kiến tồn tại hai giai cấp cơ bản là địa chủ - nông dân lĩnh canh (ở phương Đông) và lãnh chúa - nông nô (ở phương Tây).

Bình luận (0)
Vũ Ngọc Diệp
11 tháng 9 2020 lúc 20:05

- Đi-a-xơ đã đi vòng qua điểm cực Nam châu Phi vào năm 1987.

- Vào năm 1498, Va-xcô đơ Ga-ma cũng đi qua điểm cực Nam châu Phi để cập bến Ca-li-cút ở phía tây nam Ấn Độ.

- Cô-lôm-bô đã tìm ra châu Mĩ vào năm 1492.

- Đoàn thám hiểm của Ph. Ma-gien-lan lần đầu tiên đi vòng quanh Trái Đất, mất gần 3 năm họ mới hoàn thành chuyến đi này. (Từ 1519 đến 1522).

Bình luận (0)
Lich su
11 tháng 9 2020 lúc 9:21

- Nguyên nhân:

+ Phát triển sản xuất -> yêu cầu về vàng bạc, nguyên liệu và thị trường mới.
+ Tiến bộ về kĩ thuật hàng hải: đóng tàu, la bàn.

- Các cuộc phát kiến địa lí lớn:

+ Năm 1487, Đi-a-xơ đi vòng quanh điểm cực Nam châu Phi, tìm ra mũi Hảo Vọng.

+ Năm 1497, Ga-ma và đoàn thủy thủ đi đến mũi Hảo Vọng. Đến năm 1498, cập bến Ca-li-cút ở tây nam Ấn Độ.

- Năm 1492, Cô-lôm-bô đến châu Mĩ.

- Từ 1519 - 1522, Ma-gien-lan thực hiện chuyến đi vòng quanh Trái đất.

- Tác động:

+ Thúc đẩy thương nghiệp phát triển.
+ Đem lại nguồn lợi khổng lồ cho giai cấp tư sản châu Âu: nguyên liệu, vàng bạc, đất đai...
=> quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành ở châu Âu.

Bình luận (0)
Kieu Diem
10 tháng 9 2020 lúc 21:19

- Năm 1487, B. Đi-a-xơ đi vòng quanh điểm cực Nam châu Phi, tìm ra mũi Hảo Vọng.

- Năm 1497, Va-xcô đơ Ga-ma chỉ huy đoàn tàu từ Lisbon đến mũi Hảo Vọng. Đến năm 1498, cập bến Ca-li-cút ở phía tây nam Ấn Độ.

- Năm 1492, C.Cô-lôm-bô “tìm ra” châu Mĩ.

- Từ 1519 - 1522, Ph.Ma-gien-lan thực hiện chuyến đi vòng quanh Trái đất.Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN