Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Minh Hiền Trần
26 tháng 5 2016 lúc 15:08

Chọn d/ Đảm bảo độ bền vững của hệ thống keo trong chất nguyên sinh của tế bào.

Bình luận (0)
Nguyễn Trang Như
26 tháng 5 2016 lúc 15:13

 d/ Đảm bảo độ bền vững của hệ thống keo trong chất nguyên sinh của tế bào

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
26 tháng 5 2016 lúc 15:55

D

Bình luận (0)
Minh Hiền Trần
26 tháng 5 2016 lúc 15:09

Chọn d/ Qua mạch gỗ.

Bình luận (0)
Nguyễn Trang Như
26 tháng 5 2016 lúc 15:12

d/ Qua mạch gỗ

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
26 tháng 5 2016 lúc 15:54

D

Bình luận (0)
Nguyễn Trang Như
26 tháng 5 2016 lúc 15:18

b/ Lực hút của lá do (quá trình thoát hơi nước).

 

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
26 tháng 5 2016 lúc 15:54

B

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
26 tháng 5 2016 lúc 16:04

b

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
26 tháng 5 2016 lúc 15:54

A

 

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
26 tháng 5 2016 lúc 16:04

a

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
26 tháng 5 2016 lúc 15:53

B

 

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
26 tháng 5 2016 lúc 16:03

d

Bình luận (0)
Thiên Vương Hải Hà
7 tháng 3 2017 lúc 20:54

D

vì đây là cơ chế đóng theo phản ứng thủy chủ động nha!!

Bình luận (0)
Minh Hiền Trần
26 tháng 5 2016 lúc 15:24

Chọn a/ Việc đóng khí khổng khi cây ở ngoài sáng.

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
26 tháng 5 2016 lúc 15:52

A

 

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
26 tháng 5 2016 lúc 16:03

a

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
26 tháng 5 2016 lúc 15:52

A

 

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
26 tháng 5 2016 lúc 16:03

a

 

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
26 tháng 5 2016 lúc 18:24

d đúng rùi mà

 

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
26 tháng 5 2016 lúc 18:24

oho

Bình luận (0)
Tường Thị Lan Hương
15 tháng 5 2017 lúc 22:16

C

Bình luận (0)
Nguyễn Trang Như
26 tháng 5 2016 lúc 16:20

a/ Lách vào kẽ đất hút nước và muối khoáng cho cây

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
26 tháng 5 2016 lúc 18:22

a

 

Bình luận (0)
Mỹ Viên
26 tháng 5 2016 lúc 18:44

Lông hút có vai trò chủ yếu là: Lách vào kẽ đất hút nước và muối khoáng cho cây

Bình luận (0)
Mỹ Viên
26 tháng 5 2016 lúc 19:36

Nguyên nhân trước tiên làm cho cây không ưa mặn mất khả năng sinh trưởng trên đất có độ mặn cao là :Thế năng nước của đất là quá thấp

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN