Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Nước liên kết có vai trò :

4 câu trả lời

Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu :

4 câu trả lời

Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước ở thân là :

3 câu trả lời

Đặc điểm cấu tạo nào của khí khổng thuận lợi cho quá trình đóng mở?

2 câu trả lời

Sự đóng chủ động của khí khổng diễn ra khi nào?

4 câu trả lời

Axit abxixic (ABA) tăng lên là nguyên nhân gây ra :

3 câu trả lời

Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá (qua cutin) có đặc điểm là:

2 câu trả lời

Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước của rễ như thế nào?

3 câu trả lời

Lông hút có vai trò chủ yếu là:

 

4 câu trả lời

Nguyên nhân trước tiên làm cho cây không ưa mặn mất khả năng sinh trưởng trên đất có độ mặn cao là :

1 câu trả lời

Trong các bộ phận của rễ, bộ phận nào quan trọng nhất?

2 câu trả lời

Tác dụng chính của kỹ thuật nhổ cây con đem cấy là gì?

2 câu trả lời

Ý nào dưới đây không đúng với sự hấp thu thụ động các ion khoáng ở rễ?

1 câu trả lời

Biện pháp nào quan trọng giúp cho bộ rễ cây phát triển?

1 câu trả lời

Vì sao sau kho bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước?

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.