Bài 1: Sự điện li

Tuấn Kiệt Phan Vũ
4 tháng 10 2020 lúc 23:01

là sao bn?

HNO3 điện li 1 nấc

còn H3PO4 cx điện li nhưng 3 nấc mà?

Bình luận (0)
Tuấn Kiệt Phan Vũ
3 tháng 10 2020 lúc 6:17

nBa2+=0,08-0,02=0,06

Bình luận (0)
Lê Phương Thanh
29 tháng 9 2020 lúc 23:01
https://i.imgur.com/LnyTLqm.jpg
Bình luận (0)
Lê Phương Thanh
29 tháng 9 2020 lúc 23:07

Aiiiiii đó giúp tui đi

Bình luận (0)
Hoàng Thúy An
25 tháng 9 2020 lúc 21:45

a,

-Trích mẫu thử và đánh thứ tự

-Cho quỳ tím ẩm, lọ nào đổi màu ->màu xanh thì là NH3
3 lọ mất nhãn còn lại cho Ba(OH)2vào, đun nhẹ
+Lọ chỉ có kết tủa trắng là Na2SO4
+Lọ có sủi bọt khí NH3 là NH4Cl
+Lọ vừa có kết tủa trắng vừa có sủi bọt khí NH3 là (NH4)2SO4
-PTHH:
Na2SO4+Ba(OH)2 -> BaSO4 (kết tủa trắng) + 2NaOH
2NH4Cl + Ba(OH)2 -> BaCl2 + 2NH3(bay hơi, mùi khai ) + 2H2O
(NH4)2SO4+ Ba(OH)2 -> BaSO4 (kt) + 2NH3(bay hơi) + 2H2O

Bình luận (0)
Tuấn Kiệt Phan Vũ
2 tháng 10 2020 lúc 20:38

1)n=0,2

Bình luận (0)
Tuấn Kiệt Phan Vũ
2 tháng 10 2020 lúc 20:40

2) 0,05/0,4 = 0,125(M)

Bình luận (0)
Tuấn Kiệt Phan Vũ
2 tháng 10 2020 lúc 20:42

3)m=0,009*233=2,097g

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN