Bài 1. Menđen và Di truyền học

Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 5 tháng 1 lúc 10:01

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 28 tháng 12 2020 lúc 16:48

Qui ước:

A: vàng >> a: xanh

B: trơn >> b: nhăn

P: AABB x aabb

GP: AB x ab

F1: AaBb (100% vàng, trơn)

F1 x F1: AaBb x AaBb 

F2:

 undefined

 

Bình luận (1)
Bánh Đậu Xanh
Bánh Đậu Xanh 28 tháng 12 2020 lúc 18:27

Qui ước:

A: vàng >> a: xanh

B: trơn >> b: nhăn

P: AABB x aabb

GP: AB x ab

F1: AaBb (100% vàng, trơn)

F1 x F1: AaBb x AaBb 

F2:

 undefined

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 20 tháng 12 2020 lúc 9:00

Quy ước gen: A- tóc xoăn; a- tóc thẳng

P: Aa (tóc xoăn) x aa (tóc thẳng)

G(P): 1/2A:1/2a___a

F1: 1/2Aa:1/2aa (50% tóc xoăn: 50% tóc thẳng)

=> Có thể sinh ra con tóc thẳng với xác suất 50%

Bình luận (0)

undefined

Bình luận (0)
Louis Thương Thanh
Louis Thương Thanh 15 tháng 12 2020 lúc 18:41

là bảng nào vậy, làm gì có bnagr 25.1

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 15 tháng 12 2020 lúc 14:01

Các gen này nằm trên các cặp NST khác nhau -> Qui luật phân ly độc lập chi phối

TH1:

P: AaBb x aabb (tóc xoăn, mắt đen x tóc thẳng, mắt xanh)

GP: 1AB : 1Ab : 1aB : 1ab x 1ab

F1: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

(1 tóc xoăn, mắt đen : 1 tóc xoăn, mắt xanh : 1 tóc thẳng, mắt đen : 1 tóc thẳng, mắt xanh)

TH2: 

P: Aabb x aaBb (tóc xoăn, mắt xanh x tóc thẳng, mắt đen)

GP: (1Ab : 1ab) x (1aB : 1ab)

F1: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

(1 tóc xoăn, mắt đen : 1 tóc xoăn, mắt xanh : 1 tóc thẳng, mắt đen : 1 tóc thẳng, mắt xanh)

Bình luận (0)
No Name =))
No Name =)) 2 tháng 12 2020 lúc 21:42

Quy định các chữ in hoa là alen trội và chữ thường là alen lặn. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Thực hiệnphép P : AaBbCcDd (bố) x AabbCcDd (mẹ). Tỷ lệ phân ly của kiểu hình giống mẹ là

A. 13/128

B. 15/128

C. 27/128

D. 29/128

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 29 tháng 11 2020 lúc 14:35

a.

Gọi P: xAA + yAa = 1

Sau 1 thế hệ tự thụ phấn thu được 20% hạt thấp

-> y . 1/22 = 20% -> y = 0,8

-> x = 0,2

-> P: 0,2AA : 0,8Aa

b.

AA x aa -> 100%Aa (100% thân cao)

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 21 tháng 11 2020 lúc 21:40

A: đỏ >> a: vàng

Giao phấn giữa 2 cây đều có quả đỏ có 3 trường hợp

TH1:

P: AA x AA

GP: A x A

F1: AA (100% đỏ)

F1xF1: AA x AA

GF1: A x A

F2: AA (100% đỏ)

TH2:

P: AA x Aa

GP: A x (1A : 1a)

F1: 1AA : 1Aa

-> GF1: 3/4A : 1/4a

F1 x F1: (3/4A : 1/4a) x (3/4A : 1/4a)

F2: 9/16 AA : 6/16Aa : 1/16aa (15/16 hoa đỏ : 1/16 hoa vàng)

TH3:

P: Aa x Aa

GP: (1A : 1a) x (1A : 1a)

F1: 1AA : 2Aa : 1aa

-> GF1: 1/2A : 1/2a

F1 x F1: (1/2A : 1/2a) x (1/2A : 1/2a)

F2: 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa (3/4 hoa đỏ : 1/4 hoa vàng)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN