Bài 1: Khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Hi!, xin chào các bạn ở hoc24.vn, mình là một .Trong việc học của mình thì mình còn bán các phần mêm minh làm như tool hack game, các trò chơi 3D, 2D và một số phần mềm khác, hiện tại thì mình chuẩn bị đăng các phần mềm của mình lên app store. Nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm phần mềm của mình thì liên hệ với mình qua địa chỉ hotmail: anoymous112@hotmail.com. Hôm nay mình xin giới thiệu với những bạn muốn trở thành một programmer hay một developer một số trang web dạy lạp trình tốt nhất hiện nay.

1:GitHub Đây là trang web dành cho các lập trình viên đã chuyên nghiệp rồi.

2: Dạy Nhau Học Trang web này dành cho các bạn đang muốn trở thành một delevoper

3:How Kteam - Free Education | How Kteam Trang web này thì phù hợp với mọi thành phần thừ lập trình viên đã chuyên nghiệp hay các bạn mới tham gia lập trình.

Còn đây là một số trang web dành cho các bạn chuyên tiếng anh (mình không giải thích nữa nha)

4:Learn to Code - for Free | Codecademy

5:Learn to code at home | freeCodeCamp.org

6:Khan Academy | Free Online Courses, Lessons & Practice

7:Learn the Latest Tech Skills; Advance Your Career | Udacity

8:Coursera | Build Skills with Online Courses from Top Institutions

9:Pluralsight | THE Technology Skills Platform

Và đây là trang tin tức dành cho những developer:Hacker News

Đây là một số trang web dành cho những bạn muốn học lập trình. Chúc các bạn học lập trình thật tốt và chinh phuc được ước mơ của các bạn.

'Chào các bạn'

3 câu trả lời
Dữ liệu vào: standard input Dữ liệu ra: standard output Giới hạn thời gian: 1.0 giây Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte Trò chơi ô ăn quan chắc có lẽ thế hệ 8x, 9x không ai không từng chơi. Huy nghĩ ra cách chơi mới như sau: Trò chơi gồm có 3 luật chơi:
- Luật 1: 1 x y w: rải vào các ô từ ô x đến ô y tăng thêm một lượng sỏi là w
- Luật 2: 2 x y w: bốc đi một lượng sỏi là w trong các ô từ ô x đến ô y (Số sỏi trên các ô có thể < 0).
Sẽ có m cách chơi thuộc 1 trong 2 luật này và được đánh số từ 1 đến m:
- Luật 3: 3 x y: áp dụng các luật (trong m luật loại 1 và 2) từ x đến y một lần.
Sẽ có k cách chơi thuộc luật 3 này được viết trên các thẻ bài, mỗi lượt chơi người chơi sẽ chọn 1 trong k thẻ bài này. Sau khi kết thúc k lượt chơi, 2 người chơi sẽ đưa ra 2 dự đoán. Mỗi dự đoán có dạng: x y s – tức người chơi đó sẽ đoán tổng lượng sỏi trong các ô từ x đến ô y là s. Người chơi nào có số dự đoán gần với tổng của đoạn (thấp hơn hoặc cao hơn tổng của đoạn) mà mình đưa ra sẽ giành chiến thắng.
Quả là một cuộc đấu cân não. Bạn hãy giúp Huy quyết định ai sẽ là người chiến thắng.
Dữ liệu nhập:
- Dòng 1 là 3 số nguyên n,m,k (1 ≤ n, m, k ≤ 105)
- Dòng 2 là số lượng sỏi ban đầu có trong n ô quan: A1, A2, …, An. ( 0 ≤ Ai ≤ 106)
- m dòng tiếp theo là m cách chơi thuộc vào luật 1 hoặc 2.
- k dòng tiếp theo là k cách chơi theo luật 3.
- 2 dòng tiếp theo là 2 dự đoán của Sắn và Mì: x y s (1 ≤ x,y ≤ N; |s| ≤ 1018)
Kết quả:
- Gồm một dòng duy nhất, ghi “SAN WIN” nếu sắn thắng, ghi “MI WIN” nếu mì thắng, ghi “HOA” nếu hòa.
1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.