Bài 1. Chuyển động cơ - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

BÀI 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC II.TRÁC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH. Câu 1. Chuyển động cơ của một vật lả A. chuyển động có vận tốc thay đổi theo thời gian. B. sự thay đổi khoảng cách của vật so với vật mốc theo thời gian, C sự thay đổi vị trỉ của vật so với vật mốc theo thời gian D. chuyển động có vận tốc khác không, Câu 2. Trong trường hợp nào dưới đây có thể coi máy bay là một chất điểm? 1. Chiếc máy bay đang chạy trên sân bay. B. Chiếc máy bay đang bay từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh. C. Chiếc máy bay đang bay thử nghiệm. D. Chiếc máy bay trong quá trình hạ cánh xuống sân bay. Câu 3. Trong trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như là một chất điểm? A. Viên đạn đang chuyển động trong không khí. B. Trái đất trong chuyển động quanh mặt trời. C. Viên bị trong sự rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất. D. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó. Câu 4. Trường hợp nào sau đây có thể coi chiếc máy bay là một chất điểm? A. Chiếc máy bay đang bay từ Hà Nội đến Huế. B. Chiếc máy bay đang bay thử nghiệm quanh sân bay. C. Chiếc máy bay đang chạy trên đường băng. D. Chiếc máy bay trong quá trình hạ cánh xuống sân bay. Câu 5. Trong những đêm hè đẹp trời, ta ngắm Mặt trăng qua những đám mây và thấy Mặt trăng chuyển động còn những đám mây đứng yên. Khi đó ta đã lấy vật làm mốc là A. đám mây, B, mặt đất. C. trục quay của Trái đất. D. Mặt trăng. Câu 6. Để xác định hành trình của một con tàu biển, người ta không dùng đến thông tin nào dưới đây? A. Kinh độ của con tàu tại một điểm, B. Vĩ độ của con tàu tại một điểm. C. Ngày, giờ con tàu đến điểm đó. D. Hướng đi của con tàu tại điểm đó, Câu 7. Lúc 15 giờ 30 phút,một ôtô đang chạy trên quốc lộ 1A, ở vị trí có tọa độ 10km về phía Bắc. Việc xác định vị trí của ôtô như trên còn thiếu yếu tố gì sau đây? A.Vật làm mốc. B. Chiều dương trên đường đi. C. Mốc thời gian. D. Thước đo và đồng hồ. Câu 8. Chọn câu đúng? A. Khoảng thời gian phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian. B. Toạ độ của một vị trí phụ thuộc vào cách chọn trục toạ độ. C. Khoảng cách giữa hai vị trí phụ thuộc vào cách chọn gốc toạ độ. D. Thời điểm không phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian, Câu 9. Trong trường hợp nào dưới đây số chi thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi? A. Một trận bóng đá diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 45 phút. B. Lúc 8 giờ một ô tô khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 giờ chạy thì xe đển Vũng Tàu, C. Một đoàn tàu xuất phát từ Vinh lúc () giờ, đến 8 giờ 05 phút thì đoàn tàu đến Huế. D. Không có trường hợp nào phù hợp với yêu cầu nêu ra. Câu 10. Hãy chọn câu đúng? A. Hệ quy chiếu bao gồm hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ. B. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ, C. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian. D. ệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ, Câu 11. Hệ quy chiếu là hệ gồm có A. một hệ tọa độ gắn trên vật làm mốc. B. một hệ tọa độ tăng trên vật làm mốc, một thước đo chiều dài và một đồng hồ đo thời gian. C. vật được chọn làm mốc. D. một thước đo chiều dài và một đồng hồ đo thời gian. Câu 12. Trong trường hợp nào dưới đây số chi thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi ? A. Một trận bóng đá diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 45 phút. B. Lúc 8 giờ một xe ô tô khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 giờ chạy thì xe đến Vũng Tàu. C. Một đoàn tàu xuất phát từ Vinh lúc 0 giờ, đến 8 giờ 05 phút thi đoàn tàu đến Huế. Câu 13. Để xác định chuyển động của các trạm thám hiểm không gian, tại sao người ta không chọn hệ quy chiếu gắn với trái đất? A. Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất có kích thước không lớn. B. Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất không thông dụng. C. Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất không cố định trong không gian vũ trụ. D. Vì hệ quy chiếu gắn với trái đất không thuận tiện. D. Không có trường hợp nào phù hợp với yêu cầu nêu ra. Câu 14. Bạn An ngồi trên xe du lịch đi từ Huế vào Đà Nẵng, nếu lấy vật mốc là tài xế đang lái xe thì vật chuyển động là A.cột đèn bên đường. B. bóng đèn trên xe. C.xe ôtô mà bạn An đang ngồi. D. hành khách đang ngồi trên xe. Câu 15. Bảng giờ tàu ở bên cho chúng ta biết quãng đường và thời gian
Tên Ga km SE7
Hà Nội 0 06:00
Vinh 319 12:09
Đồng Thới 522 16:34
Huế 688 19:51

A.841km, 8 giờ 51 phút

B. 688km, 19 giờ 51 phút

C. 369km, 7 giờ 42 phút

D. 319km, 12 giờ 9 phút

Câu 16. Tàu Thống nhất Bắc Nam Si xuất phát từ ga Hà Nội vào lúc 19h00min, ngày 8 tháng 3 năm 2006, tới ga Sài Gòn vào lúc 4h00min ngày 10 tháng 3 năm 2006. Trong thời gian đó tàu phải nghi ở một số ga để trả khách mất 39min. Khoảng thời gian tàu Thống nhất Bắc Nam Sí chạy từ ga Hà Nội tới ga Sài Gòn là A. 32h21min B. 33h00min C. 33h39min. D. 32h39min Câu 17. Biết giờ Bạc Lin(Cộng hoà liên bang Đức) chậm hơn giờ Hà Nội 6 giờ, trận chung kết bóng đá World Cup năm 2006 diễn ra tại Bec Lin vào lúc 19h00min ngày 9 tháng 7 năm 2006 giờ Bee Lin. Khi đó giờ Hà Nội là A. Th00min ngày 10 tháng 7 năm 2006. B. 13h00min ngày 9 tháng 7 năm 2006. C. Th00min ngày 9 tháng 7 năm 2006. D. 13h00min ngày 10 tháng 7 năm 2006.
0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.