Bài 1. Chuyển động cơ

Moon Nguyễn
23 tháng 2 lúc 19:07

Khoang ngồi của đu quay chuyển động tịnh tiến. Các bộ phận gắn chặt với trục quay thì chuyển động quay.

 

Bình luận (0)
Moon Nguyễn
23 tháng 2 lúc 19:05

Khi đo thời gian chạy, người ta chọn mốc thời gian trùng với thời điểm bắt đầu xuất phát. Nếu lấy mốc thời gian bất kì để đo thời gian chạy đều được, khi đó phải tính thời điểm xuất phát so với mốc.

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
23 tháng 2 lúc 19:05

Có thể lấy gốc thời gian bất kì để đo kỉ lục chạy được không ? 

Có thể lấy gốc thời gian bất kì để đo kỉ lục chạy vì khoảng thời gian không phụ thuộc vào việc chọn mốc thời gian. ... Nếu lấy mốc thời gian bất kì để đo thời gian chạy đều được, khi đó phải tính thời điểm xuất phát so với mốc.

Bình luận (0)
Hồng Quang
17 tháng 2 lúc 15:29

yeah tên đẹp như zai hàn luôn :< 

a, p1=m.v1=1.2=2(kg.m/s)

p2=m.v2=1.8=8(kg.m/s)

b, v^2-vo^2=2aS => a=5(m/s^2)

=> F=m.a=1.5=5(N)

Bình luận (3)
Hoàng Hải Yến
2 tháng 2 lúc 16:57

Đề bài cho mèo có vận tốc ko đổi, vậy lấy đâu ra gia tốc?

 

Bình luận (3)
Hoàng Hải Yến
10 tháng 1 lúc 22:19

Vị trí ném và vận tốc ban đầu của vật

Bình luận (0)
Đặng Quang Vinh
15 tháng 12 2020 lúc 20:53

ta có Chuyển động cơ của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.

từ đó ta có câu trả lời đúng là B

Bình luận (0)
Đặng Quang Vinh
15 tháng 12 2020 lúc 20:53

ta có Chuyển động cơ của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.

từ đó ta có câu trả lời đúng là B

Bình luận (0)
Đặng Quang Vinh
15 tháng 12 2020 lúc 20:53

ta có Chuyển động cơ của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.

từ đó ta có câu trả lời đúng là B

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
6 tháng 11 2020 lúc 8:42

Phương trình chuyển động của ô tô xuất phát từ A và B lần lượt là

\(x_A=60t\) (km)

\(x_B=12-54t\) (km)

Tại vị trí gặp có \(x_A=x_B\)

\(\Rightarrow60t=12-54t\)

\(\Rightarrow t=\frac{2}{19}\) (h)

Vị trí 2 xe gặp nhau cách A một khoảng là

\(x_A=60.\frac{2}{19}=6,3\) (km)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
6 tháng 11 2020 lúc 8:43

Phương trình tọa độ của 2 xe là

\(x_A=54t\) (km)

\(x_B=102-48t\) (km)

Bình luận (0)
Kieu Diem
5 tháng 11 2020 lúc 19:39

Nêu cách xác định được tọa độ ứng với vị trí của vật trong không gian

a) Vật làm mốc và thước đo

Để xác định chính xác vị trí của vật ta chọn một vật làm mốc và một chiều dương trên quỹ đạo rồi dùng thước đo chiều dài đoạn đường từ vật làm mốc đến vật.

b) Hệ tọa độ

+ Hệ tọa độ 1 trục (sử dụng khi vật chuyển động trên một đường thẳng).

Tọa độ của vật ở vị trí M: x = OM−

+ Hệ tọa độ 2 trục (sử dụng khi vật chuyển động trên một đường cong trong một mặt phẳng).

Tọa độ của vật ở vị trí M:

x = OMx

y = OMy

cong-thuc-ly-10-02

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN