Bài 1: Chương trình bảng tính là gì

ly lanh
9 tháng 11 2020 lúc 19:49

có ai ko giúp mik vớikhocroi

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
12 tháng 11 2020 lúc 0:02

a) Quan sát thanh công thức để biết ô tính đang được chọn có chứa công thức hay không.

b) Cách 1:

- Nhấn giữ chuột vào tên cột A.

- Kéo thả chuột đến tên cột C.

Cách 2:

- Nháy chuột vào tên cột A.

- Nhấn phím Ctrl và nháy chuột lần lượt vào tên cột B, tên cột C.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 11 2020 lúc 21:47

B sai

Bình luận (0)
Minh Trần Kim
7 tháng 11 2020 lúc 16:09

B

Bình luận (0)
letruong
8 tháng 11 2020 lúc 19:54

B sai

Bình luận (0)
letruong
8 tháng 11 2020 lúc 20:37

câu 17:

số học cộng thứ
+ +
- -
x *
: /
xa x^a
% %

Bình luận (0)
hoàng tuấn tú
4 tháng 11 2020 lúc 17:22

chịu

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
4 tháng 11 2020 lúc 17:28

Câu 1:

Chương trình bảng tính là phần mềm giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, có thể thực hiện các tính toán phức tạp hoặc biểu diễn các dữ liệu bằng biểu đồ. Câu 2: Giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán nhanh và chính xác cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu trong bảng Câu 3: Sự khác biệt giừa ô tính đang được kích hoạt với các ô tính khác: -Ô tính được kích hoạt có đường viền đen bao quanh; -Các nút tiêu đề cột và tiêu đề hàng được hiển thị với màu khác biệt; -Địa chỉ cùa ô tính được hiển thị trong hộp tên của thanh công thức. Câu 4: Màn hình làm việc của Excel: Thanh tiêu đề, thanh bảng chọn, thanh trạng thái, ô tính đang được chọn, tên hàng, thanh công cụ, tên cột, trang tính, tên các trang tính, bảng chọn Data. Câu 5:

Thành phần chính của trang tính là ô, cột, hàng, hộp tên, khối, thanh công thức.

Câu 6:

Khi mở một bảng tính em thường thấy có 3 trang tính mặc định

Câu 7:

Vùng giao nhau giữa một hàng và một khối là cột

Câu 8:

Khi nhập công thức vào ô tính đầu tiên em cần nhập dấu =

Câu 9:

Thành công thức excel có vai trò đặc biệt là cho biết nội dung của ô được chọn

Bình luận (0)
xuankhuong pham
15 tháng 10 2020 lúc 19:36

đúng nha bn

Bình luận (0)
Phạm Võ Hoàng Quân
17 tháng 10 2020 lúc 8:43

Câu này là hoàn toàn đúng nhé

Bình luận (0)
Nguyễn Mai Linh
20 tháng 10 2020 lúc 19:44

đúng bạn nhé

Bình luận (0)
Phương Dung
5 tháng 10 2020 lúc 18:57

Hỏi đáp Tin học

Bình luận (0)
Potter Harry
4 tháng 10 2020 lúc 15:44

GIÚP MÌNH VS!!!!!!

CẦN GẤP

Bình luận (0)
Nguyễn xuân linh
20 tháng 10 2020 lúc 20:41

+bấm ctrl giữ im và chọn ô cần bấm

+bấm ctrl ggiữ nguyên và chọn a b

+cx ctrl thui bn

+y chang

+ctrl A

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
15 tháng 9 2020 lúc 17:42

- Nháy đúp chuột:

C1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng có tên là Excel trên màn hình.

C2: Nháy chuột trái vào biểu tượng có tên là Excel trên màn hình và nhấn open

C3: Nháy đúp chuột chọn "start" trên màn hình-> tìm tới các ứng dụng có chữ M đứng đầu -> chọn Microsoft Office -> chọn Excel

- Bàn phím

C1: Nhấn chữ "e" trên màn hình cho tới khi nó chọn Excel rồi nhấn phím "enter"

- Chuột + Bàn phím

C1: Nháy 1 lần chuột phải vào biểu tượng mang tên Excel trên màn hình rồi nhấn phím "enter"

C2: Nháy đúp chuột chọn "start" trên màn hình-> vào tìm kiếm -> nhấn phím chữ "E" -> chọn Excel

HỌC TỐT :D

Bình luận (0)
letruong
10 tháng 11 2020 lúc 21:29

nếu bạn không tin thì cứ thử đi

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN