Ba điểm thẳng hàng

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 1 tháng 12 2020 lúc 11:00

Chọn A

Bình luận (0)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 20 tháng 10 2020 lúc 19:07

Lời giải:

Các đường thẳng có thể kể đến là:

$AB, AC, AD, BC, BD, CD$. Có tất cả 6 đường thẳng.

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 30 tháng 4 2020 lúc 14:16

chung một hình hay là 2 hình riêng biệt vậy bạn ?

Bình luận (0)
Mai Trinh
Mai Trinh 1 tháng 5 2020 lúc 12:10

bn có thể vẽ vô ô như nè

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 30 tháng 4 2020 lúc 13:50

hình đâu rồi bạn

Bình luận (0)
Mai Trinh
Mai Trinh 30 tháng 4 2020 lúc 14:00

A M C P N B

hình 1.01

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 30 tháng 4 2020 lúc 14:04

a) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B

Điểm C nằm giữa hai điểm A và P

Điểm N nằm giữa hai điểm B và C

Điểm N nằm giữa hai điểm M và P

b) Đề không rõ

Bình luận (0)
Ngô Đức Phong
Ngô Đức Phong 20 tháng 3 2020 lúc 15:01

Hình tạo thành từ 3 đoạn thẳng MN;NP;PM trong đó có 3 điểm M;N;P không thẳng hàng thì được gọi là tam giác MNP

Chúc bn học tốt

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN