B - Sinh sản ở động vật - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Prôgestêron và Ơstrôgen có vai trò:

1 câu trả lời

Khi nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen rtong máu tăng cao có tác dụng:

1 câu trả lời

Biện pháp nào có tính phổ bến và hiệu quả trong việc điều khiển tỷ lệ đực cái?

2 câu trả lời

Những biện pháp nào thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt?

1 câu trả lời

Điều hoà ngược âm tính diễn ra trong quá trình trinh sinh trứng khi:

1 câu trả lời

Thụ tinh nhân tạo được sử dụng trong các biện pháp nào?

1 câu trả lời

Tỷ lệ đực cái ở động vật bậc cao xấp xỉ tỷ lệ 1:1 phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào?

1 câu trả lời

GnRH có vai trò:

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.