Bài 7. Áp suất

Khang Diệp Lục
29 tháng 7 lúc 19:37

Ta có : 

P=F=p.s=16 000.0,03=480(N)

=> Khối lượng của ng đó là: m=P:10=480:10=48(kg)

Bình luận (0)
missing you =
29 tháng 7 lúc 19:37

\(p=\dfrac{F}{S}=>F=pS=>F=16000.0,03=480N\)

\(=>F=P=10m=>m=\dfrac{P}{10}=\dfrac{480}{10}=48kg\)

Bình luận (0)
Bích Huệ
16 tháng 7 lúc 9:41

Đổi:300cm^2=0.03m^2 Trọng lượng của người đó là:P=10m=10*50=500(N)

Áp suất người đó tác dụng lên mặt sàn là: p=F/S=P/S=500/0,03=16666,67(Pa)

Bình luận (0)
Khang Diệp Lục
16 tháng 7 lúc 9:45

Đổi 300cm2=0,03m2

Trọng lượng của người đứng trên mắt sàn là: 

F=10.m=10.50=500(N)

Áp suất người đó tác dụng lên sàn nhà là: \(P=\dfrac{F}{s}=\dfrac{500}{0,03}=16666,66\left(Pa\right)\)

Bình luận (0)
💢Sosuke💢
21 tháng 5 lúc 16:50

Độ cao của dầu là: \(\text{h=0,5-0,3=0,2m}\)

Áp suất chất lỏng tác dụng lên đáy thùng là:

\(p_{đáy}=p_d+p_n=\left(10000.0.3\right)+\left(8000.0,2\right)=4600\left(Pa\right)\)

Bình luận (0)
ichi
21 tháng 5 lúc 16:51

50cm=0,5m; 30cm=0,3m

Áp suất chất lỏng tác dụng lên đáy thùng là p=0,3.10000+0,2.8000=4600(Pa)

Bình luận (0)
Lưu Quang Trường
19 tháng 2 lúc 15:52

Diện tích tiếp xúc của một chân bàn là:

S=\(\dfrac{\dfrac{520}{81250}}{4}\)= 0.0016(m2)

Độ dài một cạnh một chân bàn là:

l= \(\sqrt{0.0016}\)= 0.04(m)=4 (cm)

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
5 tháng 2 lúc 9:01

a) Độ sâu của con tàu là:

\(h_1=\dfrac{p_1}{d}=\dfrac{20,6.10^5}{10300}=200\left(m\right)\)

b) \(900cm^2=0,09m^2\)

Áp lực tác dụng lên tấm kính:

\(F=p_1.S=20,6.10^5.0,09=185400\left(N\right)\)

c) Chỉ số áp kế lúc này:

\(p_2=d.h_2=10300.\left(200+50\right)=2575000\left(N/m^2\right)\)

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
21 tháng 1 lúc 15:41

Bạn ghi cái đề hơi rối, mình sửa lại cho rõ

Một cái bàn có 4 chân mỗi chân bàn tiếp xúc mặt đất với diện tích 30 cm2. Khi đặt lên mặt đất là 9000N/m2

a, Tính khối lượng của bàn

b, đặt lên bàn 1 vật có khối lượng m thì áp xuất tác dụng lên mặt đất lúc này là 12000N/m^2. Tính khối lượng của vật đặt lên bàn.

Vậy đúng không??

Giải

a)

Diện tích tiếp xúc với mặt đất của 4 chân bàn:

S = 4.30 = 120cm2 = 0,012m2

Áp lực của bàn tác dụng lên mặt đất:  

\(p_1=\dfrac{F_1}{S}=\dfrac{P_1}{S}\Rightarrow F_1=P_1=p_1.S=9000.0,012=108N\)

Khối lượng của bàn:

P1 = 10.m1 => m1\(\dfrac{P_1}{10}=\dfrac{108}{10}=10,8kg\)

b)  

Áp lực của bàn và vật tác dụng lên mặt đất:

\(p_2=\dfrac{F_2}{S}=\dfrac{P_1+P_2}{S}\Rightarrow F_2=P_1+P_2=p_2.S=12000.0,012=144N\)

Trọng lượng của vật đã đặt trên bàn:

P2 = F2 - F1 = 144 - 108 = 36N

Khối lượng của vật đặt lên bàn:

P2 = 10.m2 => \(m_2=\dfrac{P_2}{10}=\dfrac{36}{10}=3,6kg\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
12 tháng 1 lúc 8:39

a. Trọng lượng của bàn là:

\(P=10m=500\) (N)

Áp lực tác dụng lên sàn chính bằng trọng lượng của bàn:

\(F=P=500\) (N)

Áp suất tác dụng lên sàn là:

\(p=\dfrac{F}{S}=\dfrac{500}{0,125}=4000\) (Pa)

b. Trọng lượng của thùng hàng là:

\(P_t=10m_t=100\) (N)

Áp lực tác dụng lên sàn lúc này là:

\(F'=P+P_t=600\) (N)

Áp suất tác dụng lên sàn là:

\(p'=\dfrac{F'}{S}=\dfrac{600}{0,125}=4800\) (Pa)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN