Bài 9. Áp suất khí quyển

undefined

Bình luận (0)
Vương Bùi Thanh
8 tháng 1 lúc 22:02

-áp suất khí quyển: là trọng lượng của lớp vỏ không khí bao bọc xung quanh trái đất tác dụng lên vật để đặc trong đó. hay nói cách khác chính là áp suất không khí khi ta đang hít thở hằng ngày còn được gọi là áp lực không khí quyển trái đất.

-áp suất thủy ngân: chưa học hihi

 

Bình luận (0)
Hoàng Tử Hà
8 tháng 1 lúc 21:33

Lên mạng search Wikipedia ý bạn. Không thì lên Youtube vô mấy trang nước ngoài giảng cho chất lượng =))

Bình luận (0)
Hoàng Tử Hà
8 tháng 1 lúc 21:33

Lên mạng search Wikipedia ý bạn. Không thì lên Youtube vô mấy trang nước ngoài giảng cho chất lượng =))

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
4 tháng 1 lúc 9:22

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật là:

\(F_a=9-5=4\) (N)

Thể tích của vật là:

\(V=\dfrac{F_a}{d}=\dfrac{4}{10000}=0,0004\) (m3) =0,4 (cm3)

Bình luận (0)
Mai Thùy Trang
24 tháng 12 2020 lúc 20:16

a.   Công thực hiện là :

         \(A=F.s=1000.2=2000J\)

b.    \(P=\dfrac{A}{t}=\dfrac{2000}{3}\approx667W\)

     

Bình luận (0)
Nguyễn Đắc Huy Thượng
24 tháng 12 2020 lúc 19:14

Là áp lực mà  được tạo thành bởi bầu không khí có trọng lượng bao quanh trái đất tác dụng lên diện tích nhất định.

Bình luận (0)
Sunflower
23 tháng 12 2020 lúc 13:42

 

Trên nắp bình nước có lỗ nhỏ để áp suất không khí trong bình thông với áp suất khí quyển, đẩy nước xuống.

Gói bim bim phồng to, khi bóc ra bị xẹp

Bình luận (0)
Smile
22 tháng 12 2020 lúc 14:05

Nói áp suất khí quyển bằng 76 cmHg có nghĩa là không khí gây ra một áp suất ở đáy của cột thủy ngân cao  76 cm.

Áp suất khí quyển là : p = d.h = 136 000.0,76 = 103360 N/m2

Bình luận (0)
Jessia
6 tháng 1 lúc 19:02

1.Để rót nước dễ dàng. Vì có lỗ thủng trên nắp nên khí trong ấm thông với khí quyển, áp suất khí trong ấm cộng với áp suất nước trong ấm lớn hơn.

 

Bình luận (0)
Jessia
6 tháng 1 lúc 19:11

3.Tóm tat:

s1=2,4 m           ; t1=1 (s)

s2=4m               ; t2=2,4 (s)

--------------------------------------

vtb1=?  (m/s)

 vtb2=?  (m/s)

 vtb'=?  (m/s)

Vận tốc trung bình trên quãng duong dốc là: 

vtb1= s1:t1 = 2,4: 1=2,4 (m/s)

 Vận tốc trung bình trên quãng duong nam ngang là: 

vtb2= s2:t2 = 4: 2,4=1,9 (m/s)

 Vận tốc trung bình trên cả quãng duong là: 

v tb'= (s1+s2):(t1+t2) = (2,4+4):(1+2,4)~1,9 (m/s)

Bình luận (0)
Jessia
6 tháng 1 lúc 19:12

nhầm  vtb2=1,6(m/s)

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN