Bài 5. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng

phạm khánh linh
10 tháng 3 lúc 16:44

20 độ nha

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
10 tháng 3 lúc 16:45

= 20 độ

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
10 tháng 3 lúc 19:42

Tui vẽ ko đúng số đo đâu nha, chỉ tham khảo và vẽ lại cho chính xác

undefined

Ta có: \(\alpha=\widehat{JOI}=100^0\)

=> \(\widehat{OJI}+\widehat{OIJ}=180^0-100^0=80^0\)

Ta có: \(\widehat{HIJ}=2.\widehat{OIJ}\) và \(\widehat{HIJ}=2.\widehat{OJI}\)

=> \(\widehat{HIJ}+\widehat{HJI}=2\left(\widehat{OJI}+\widehat{OIJ}\right)=2.100^0=200^0\)

\(\Rightarrow180^0-\widehat{JHI}=200^0\Rightarrow\widehat{JHI}=20^0\)

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
10 tháng 3 lúc 17:33

Gọi BC là chiều rộng của hồ, H là điểm xa nhất để đứng tại đó không còn thấy ảnh A'

undefined

Nếu người quan sát đi ra ngoài khoảng CH thì không còn thấy A' của A nữa

Xét tam giác CBA và tam giác CHM đồng dạng

Ta có \(\dfrac{BC}{CH}=\dfrac{AB}{HM}\Leftrightarrow\dfrac{8}{CH}=\dfrac{3,2}{1,6}\Leftrightarrow CH=\dfrac{8.1,6}{3,2}=4m\\\)

Vậy người ấy phải đứng xa hồ khoảng 4m

 

Bình luận (0)
phạm khánh linh
7 tháng 3 lúc 10:51

thiếu đề r

nếu mà đề là:hai gương phẳng AB và CD đặt cách nhau 1 đoạn a =10 cm.ảnh của 2 gương sẽ cách nhau

=> ảnh của 2 gương sẽ cách nhau 40 cm

Bình luận (0)
︵✰Ah
10 tháng 2 lúc 10:59

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
5 tháng 2 lúc 9:31

Vì khoảng cách từ vật đến gương bằng \(\dfrac{1}{2}\) khoảng cách từ vật đến ảnh của vật qua gương.

Khoảng cách từ vật đó đến gương là:

50 . \(\dfrac{1}{2}\) = 25 cm = 0,25 m

Vậy khoảng cách từ vật đến gương là : 0,25 m

Bình luận (0)
Maximilian
23 tháng 1 lúc 22:34

Âm đi từ máy phát xuống đáy biển và bị phản xạ quay lại máy. Quãng đường đi của âm là hai lần khoảng cách từ mặt nước xuống đáy biển.

Ta áp dụng công thức 2.S = v.t → S = (v.t) : 2 = (1500.2.5) : 2 = 1875 (m)

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
23 tháng 1 lúc 22:35

quãng đường mà sóng âm truyền đến đáy biển sau đó phản xạ ngược lại tàu: s = 2.d

Ta có: s = v.t => 2d = v.t

=> d = \(\dfrac{vt}{2}=\dfrac{1500.2,5}{2}=1875m\)

Đáp án: 1875m

Bình luận (1)
Maximilian
23 tháng 1 lúc 22:33

Âm đi từ máy phát xuống đáy biển và bị phản xạ quay lại máy. Quãng đường đi của âm là hai lần khoảng cách từ mặt nước xuống đáy biển.

Ta áp dụng công thức 2.S = v.t → S = (v.t) : 2 = (1500.5) : 2 = 3750 (m)

 
Bình luận (1)
Maximilian
23 tháng 1 lúc 22:29

Các vật cứng, có bề mặt nhẵn, phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém)

= Mặt gương 

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
23 tháng 1 lúc 22:36

Những vật cứng có bề mặt nhẵn, bóng thì hấp thụ âm kém và phản xạ âm tốt

Đáp án: mặt gương

Bình luận (0)
Hoàng
25 tháng 1 lúc 20:35

Các vật cứng, có bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt nên đáp án là: Mặt gương

 

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
23 tháng 1 lúc 22:31

Dựa vào tính chất ảnh của vật cho bởi gương phẳng: 

Để có ảnh song song, cùng chiều với vật.....

Đáp án: ảnh song song và cùng chiều với ngọn nến

Bình luận (0)
LA.Lousia
24 tháng 1 lúc 21:42

Dựa vào tính chất ảnh của vật cho bởi gương phẳng: 

Để có ảnh song song, cùng chiều với vật.....

Đáp án: ảnh song song và cùng chiều với ngọn nến

  
Bình luận (0)
Hoàng
25 tháng 1 lúc 20:37

Đáp án: Ảnh song song và cùng chiều với ngọn nến.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN