Chương II- Âm học

༺ ๖ۣۜPhạm ✌Tuấn ✌Kiệτ ༻
20 tháng 5 2016 lúc 15:58

a. Khoảng cách d giữa người quan sát và vách núi là: \(\text{d = 340.0,6 = 204(m) }\)b. Khoảng cách tối thiểu giữa người quan sát và vách núi để nghe được tiếng vang là:

\(340.\frac{1}{10}=17\left(m\right)\)

Dễ quá !

Bình luận (6)
Nguyễn Thế Bảo
20 tháng 5 2016 lúc 16:04

๖ۣۜPresident ๖ۣۜof ๖ۣۜclass ღ7A ◕♌Lớp ♫trưởng ღ7A◕ lần trước bị lộ nên lần này lại lập ních mới để trả lời

icon-chat

Bình luận (3)
Chó Doppy
20 tháng 5 2016 lúc 16:09

ൡBayern ഌNunich ൠ എsao có mấy cái kí hiệu đẹp thế ?

Bình luận (0)
༺ ๖ۣۜPhạm ✌Tuấn ✌Kiệτ ༻
20 tháng 5 2016 lúc 15:10

Làm lại:

a. Nghe được hai tiếng vì âm truyền trong thép và âm truyền trong không khí đến tai bạn đó: Âm thanh truyền trong thép nhanh hơn truyền trong không khí.b. Thời gian âm truyền trong không khí là :

\(t=\frac{25}{333}=0,075\) (s)

Thời gian âm truyền trong thép là:

\(\text{0,075−0,055=0,02 (s) }\)

Vậy vận tốc truyền âm trong thép là :

\(\frac{25}{0,02}=1250\) (m/s)

Bình luận (3)
Nguyễn Thế Bảo
20 tháng 5 2016 lúc 15:00

Giải:

a/ do là vận tốc âm thanh truyền trong môi trường chất rắn lớn hơn trong không khí , nên lỗ tai áp xuống ống thép sẽ nghe thấy tiiếng gõ truyền trong thép trước , sau 0,055s thì tai kia mới nghe tiếng truyền trong không khíb/ 25/333 - 25/v = 0,055 => v = 1245 m/s

Chúc bạn học tốt!hihi

Bình luận (3)
༺ ๖ۣۜPhạm ✌Tuấn ✌Kiệτ ༻
20 tháng 5 2016 lúc 15:07

a. Nghe được hai tiếng vì âm truyền trong thép và âm truyền trong không khí đến tai bạn đó: Âm thanh truyền trong thép nhanh hơn truyền trong không khí. b. Thời gian âm truyền trong không khí là :

\(t=\frac{25}{333}=0,075\) (s)

Thời gian âm truyền trong thép là: 

\(0,075-0,055=0,02\) (s)

Vậy vận tốc truyền âm trong thép là 0,02 s

 

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN