Âm học lớp 7 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

PHẦN ÂM HỌC

Câu 1: Đàn nào sau đây phát ra âm thanh không nhờ vào dao động của dây đàn

A. đàn ghi ta B. đàn tì bà

C. đàn nhị D. đàn organ

Câu 2: Nhạc cụ phát ra âm thanh không nhờ vào cột không khí trong nhạc cụ dao động là:

A. kèn đồng B. sáo trúc

C. khèn dân tộc D. đàn bầu

Câu 3: Mọi vật phát ra âm thanh đều:

A. tạo ra tiếng ồn B. tạo ra tiếng vang

C. dao động D. phát ánh sáng

Câu 4: Ta nghe được âm thanh phát ra từ cái đài. Bộ phận phát ra âm là

A. Núm điều chỉnh âm thanh B. vỏ kimloại của chiếc đài

C. vỏ nhựa của chiếc đài D. cái loa của chiếc đài

Câu 5: Kết luận nào đúng?

A. Tờ giấy trên bàn phát ra âm

B. Trống trên sân trường phát ra âm

C. lỗ sáo phát ra âm khi thổi

D. Màng loa dao động phát ra âm

Câu 6: Âm thanh được phát ra từ

A. vật có nhiệt độ thấp B. vật dẫn điện

C. vật dao động D. vật phát ánh sáng

Câu 7: Trong 20 giây một lá thép thực hiện được 600 dao động. Tần số dao động của lá thép

A. 10 Hz B. 20Hz

C. 30Hz D. 40Hz

Câu 8: Âm thanh không được phát ra khi

A. dây đàn đang dao động B. thổi hơi vào một cây sáo

C. chiếc sáo đang để trên bàn D. đập búa vào một đinh

Câu 9: Âm thoa dao động phát ra âm thanh gọi là

A. tiếng kêu B. tiếng vang

C. nguồn âm D. tiếng còi

Câu 10: Vận tốc truyền âm trong không khí

A. 34m/s B. 3400m/s

C. 340m/s D. 34000m/s

Câu 11: Âm thanh được phát ra từ một nguồn âm dao động có tần số 220Hz. Trong 3 giây nguồn âm này thực hiện được

A. 220 dao động B. 660 dao động

C. 110 dao động D. 330 dao động

Câu 12: Vận tốc truyền âm trong nước ………….km/h

Câu 13: Một người nghe thấy tiếng sét sau 5 giây kể từ khi nhìn thấy chớp.

Khoảng cách từ nơi người đó đến chỗ sét đánh là …………m

Câu 14: Tai của người bình thường không nghe được các âm thanh có tần số​

A. 2510 Hz B. 1234Hz

C. 32735Hz D. 865Hz

Câu 15: Một nguồn âm dao động phát ra âm thanh với tần số 70Hz. Trong 1,5 giây nguồn âm này thực hiện được………………… dao động

Được cập nhật 3 tháng 5 lúc 21:20 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.