Âm học lớp 7 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

@phynit

Hãy giải thích vì sao chúng ta có thể phát ra tiếng nói bằng miệng

Được cập nhật 15 tháng 3 lúc 20:24 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.