Âm học lớp 7 - Hỏi đáp

@phynit

Hãy giải thích vì sao chúng ta có thể phát ra tiếng nói bằng miệng

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.