A - Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Mai Hiền
10 tháng 12 2020 lúc 9:05

Câu 1:

Nhịp tim cao hơn thì huyết áp phải tăng em nhé.

Nhịp tim cao hơn, huyết áp tăng lên do: sự tuần hoàn máu tăng lên. Lúc này, nhịp tim đập rất nhanh để nỗ lực cung cấp máu cho cơ bắp và các cơ quan khác trong cơ thể. Máu chứa đường và cơ bắp sử dụng đường làm năng lượng giúp phục hồi và sửa chữa các thiệt hại trong khi tập luyện. Và quan trọng hơn cả, máu có chứa oxy và khi chúng ta đạt đến trạng thái hiếu khí, cơ thể cần nhận máu nhiều hơn để oxy đi khắp cơ thể. Điều này dẫn đến kết quả nhịp tim cao hơn, huyết áp tăng lên

Bình luận (0)
Mai Hiền
10 tháng 12 2020 lúc 9:09

Câu 2:

Mất máu huyết áp giảm do:

+ Khi bị mất máu, lượng máu trong mạch giảm nên áp lực tác dụng lên thành mạch giảm, kết quả là huyết áp giảm

Bình luận (0)
Mai Hiền
10 tháng 12 2020 lúc 9:10

Câu 3:

Giải thích hiện tượng hướng sáng:

- Là sự sinh trưởng của thân, cành hướng về phía nguồn sáng → Hướng sáng dương. Rễ cây uốn cong theo hướng ngược lại → Hướng sáng âm.

- Do phía tối nồng độ auxin cao hơn nên đã kích thích các tế bào sinh trưởng dài ra nhanh hơn, làm cho cơ quan uốn cong về phía kích thích.

- Rễ cây mẫn cảm với auxin hơn thân cây, vì thế nên khi nồng độ auxin phía tối cao hơn gây ức chế sự sinh trưởng kéo dài tế bào làm rễ uốn cong xuống đất.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
3 tháng 7 2020 lúc 15:19
Sinh trưởng là quá trình thay đổi về số lượng (tăng kích thước và khối lượng của cơ thể) nhờ tăng số lượng và kích thước tế bào. Phát triển là quá trình thay đổi về số lượng và chất lượng trong cơ thể. Khi nói đến phát triển phải nói tới 3 yếu tố cơ bản sau đây: Sinh trưởng: thay đổi về kích thước và khối lượng cơ thể. Phân hóa tế bào (biệt hóa tế bào) hình thành các cơ quan. Sự phân hóa tế bào diễn ra mạnh nhất ở giai đoạn phát triển phôi thai. Tạo hình dáng đặc trưng cho cơ thể và các cơ quan

VD:

+)Sinh trưởng: Sự lớn lên của con người,...

+) Phát triển: Qúa trình từ nòng nọc thành ếch con, quá trình bướm thành sâu,...

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
3 tháng 7 2020 lúc 15:24

- Sinh trưởng là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

- Phát triển là quá trình biến đổi của cơ thể; bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thiếu tướng -
8 tháng 4 2020 lúc 16:55

Trong vòng đời của một cây thường trải qua hai giai đoạn hình thái khác nhau, lần lượt kế tiếp nhau, trong đó, quá trình vô tính và quá trình hữu tính nối tiếp nhau. Đó là sự xen kẽ thế hệ giữa 2 loại hình thái. Loại hình thái chỉ mang các yếu tố sinh sản vô tính (bào tử) cho nên gọi là thể bào tử (sporophyte). Thể bào tử bắt đầu từ hợp tử và kết thúc vào lúc hình thành bào tử . Trong giai đoạn này, các tế bào đều có 2n nhiễm sắc thể nên gọi là thế hệ (hay giai đoạn) lưỡng bội. Loại hình thái mang các yếu tố sinh sản hữu tính (giao tử) được gọi là thể giao tử (gametophyte). Thể giao tử bắt đầu từ sự nảy mầm của bào tử cho đến khi các giao tử bắt đầu thụ tinh để tạo thành hợp tử. Trong giai đoạn này, các tế bào đều có 1n nhiễm sắc thể, nên gọi là thế hệ (hay giai đoạn) đơn bội.

Trong giới thực vật, không phải tất cả mọi cơ thể trưởng thành, đều ở giai đoạn lưỡng bội, do đó sự xen kẽ thế hệ thường được biểu hiện ở nhiều dạng khác nhau ở các nhóm thực vật từ thấp đến cao. Các dạng đó là: xen kẽ thế hệ đồng hình và xen kẽ thế hệ dị hình với thể giao tử chiếm ưu thế và xen kẽ thế hệ dị hình với thể bào tử chiếm ưu thế. Trong quá trình tiến hóa của thực vật người ta thấy rõ xu hướng phát triển: thể bào tử ngày càng chiếm ưu thế, còn thể giao tử ngược lại ngày càng giảm đi trong chu trình sống.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
6 tháng 4 2020 lúc 15:21

+ Cơ sở khoa học bấm ngọn ở cây mướp , rau đay : bấm ngọn để điều chỉnh độ dài của thân ngắt bớt ngọn để tập trung chất dinh dưỡng nuôi các bộ phận khác hoặc để cây lên ngọn mới.

+Trồng khoai tây trái vụ có cơ sở khoa học là cây khoai tây trong đủ điểu kiện ra củ và phát triển trong vụ mới

+Đảo quất ; đến năm thứ 2 của cây người ta điều chỉnh điều kiện sống cuat môi trường để cây nở đúng thời gian mong muốn để bán

Bình luận (0)
Thùy Trang
27 tháng 4 2019 lúc 20:14

* Bản chất Thực vật: Là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể --> biến đổi về lượng juá trình tăng lên về số lưc vật và động vật động vậtvật LĐộng vật: à sự gia tăng kích thước cũng như khối lượng cơ thể --> biến đổi về lượng * Cơ chế Thực vật- Do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào --> làm cây lớn lên trong từng giai đoạn. - Nhờ hoạt động nguyên phân của mô phân sinh. Động vật: Do sự phân chia và lớn lên của các tế bào, mô cũng như cơ quan và của toàn cơ thể theo thời gian. * Tính giới hạn Thực vật: Có giới hạn Động vật: Có giới hạn * Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển Thực vật: Sinh trưởng và phát triển là 2 quá trình liên tiếp xen kẽ nhau trong quá trình sống của thực vật. Sự biến đổi về số lượng của sinh trưởng ở rễ, thân, lá dẫn đến sự thay đổi về chất lượng ở hoa, quả, hạt. Động vật: Sinh trưởng và phát triển có mối quan hệ mật thiết với nhau. Sinh trưởng tạo tiền đề cho phát triển, sinh trưởng là thành phần của phát triển, và ngược lại phát triển thúc đẩy sinh trưởng.

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN