A Closer Look 2

Huỳnh Tiến Đại
Huỳnh Tiến Đại 1 tháng 4 2020 lúc 13:25

We play many games at the park yesterday.

A. play \(\Rightarrow\) played .

Did you watched the show last night ?

B. watched \(\Rightarrow\) watch.

okokokokok

Bình luận (0)
CINT-SAD
CINT-SAD 3 tháng 4 2020 lúc 20:40

Chọn ra từ sai

We play many games at the park yesterday

A-play,b-games,c-at,d-yesterday

Did you watched the show last night

A-Did,b-watched,c-the,d-show

Bình luận (0)
Huỳnh Tiến Đại
Huỳnh Tiến Đại 1 tháng 4 2020 lúc 13:28

Playing sports help me get.........

A. free.

B. fitter.

C. fittest.

Playing sports help me get fitter.

\(\Rightarrow\) Chơi thể thao giúp tôi khỏe hơn .

okokok

Bình luận (0)
Tạ Minh Trí
Tạ Minh Trí 1 tháng 4 2020 lúc 13:01

C

Bình luận (0)
Huỳnh Tiến Đại
Huỳnh Tiến Đại 1 tháng 4 2020 lúc 13:05

Basketball is one of the ..........popular games

A. many

B. more

C. most

ok
Bình luận (0)
Đặng Thảo Nhi
Đặng Thảo Nhi 31 tháng 1 2019 lúc 21:05

Hỏi để làm gì vậy bạn

Bình luận (1)
Lưu Quang Trường
Lưu Quang Trường 14 tháng 2 2019 lúc 11:19

needed : cần thiết

developed : đã phát triển

wanted : truy nã

included : bao gồm

hahahaha

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN