A- Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 24 tháng 11 2020 lúc 19:46

Khi lượng NH4+ trong cơ thể thực vật quá nhiều chúng sẽ khử độc NH4+ đồng thời dự trữ NH4+ bằng cách hình thành amit: Axit amin đicacbôxilic + NH4+ → Amit.

Ví dụ: Axil glutamic + NH4+ → Glutamin.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 24 tháng 11 2020 lúc 19:20

Ban đêm cây hút nhiều nước, nước được vận chuyển theo mạch gỗ lên trên lá và thoát ra ngoài nhưng qua những đêm ẩm ướt, độ ẩm của không khí tương đối cao làm bão hòa hơi nước không thể hình thành hơi nước để thoát vào không khí như ban ngày được. Do đó có hiện tượng nước ứ đọng ở tận đầu cuối của lá, nơi có khí khổng. Hơn nữa, các phân tử nước liên kết với nhau tạo nên sức căng bề mặt → hình thành lên các giọt nước treo ở đầu tận cùng của lá.

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Mai
Nguyễn Phương Mai 13 tháng 10 2020 lúc 13:10
https://i.imgur.com/U5T2nUb.jpg
Bình luận (0)
Đăng Thị Bảo Châu
Đăng Thị Bảo Châu 13 tháng 10 2020 lúc 16:04

- Vai trò của Nito:

+ cần cho sự sinh trưởng và phát triển của cây.

+ là thành phần của prôtêin, enzim, côenzim axit nucleic, diệp lục, ATP… trong cơ thể thực vật.

+ tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất trong cơ thể thực vật, cung cấp năng lượng và điều tiết trạng thái ngậm của các phân tử prôtêin trong tế bào chất.

- Cấu trúc của nito : N2

- Quá trình đồng hóa nito ở khí quyển: N2 + H2 --> NH3

- Bón phân hợp lí: Đúng loại, đủ lượng. đúng nhu cầu của giống, đúng thời điểm, đúng cách.

Bình luận (0)
Trần Thị Hà My
Trần Thị Hà My 11 tháng 10 2020 lúc 11:31

Các cấu trúc dưới tế bào trong tế bào động vật có chứa axit nucleic: Nhân, riboxom , tỉ thể

Bình luận (0)
mai uyen uyene
mai uyen uyene 11 tháng 10 2020 lúc 11:13

Theo như chúng ta được biết thì kháng thể cũng là protein. Nếu là protein thì cũng được phiên mã từ mARN và tái bản từ ADN mẹ. Như trên ta sẽ thấy được chức năng của hai loại bào quan kia : - Lưới nội chất hạt có nhiệm vụ dịch mã từ mARN ra chuỗi aa nhờ có riboxom đính trên lưới nội chất hạt . - Bộ máy Golgi có nhiệm vụ biến đổi lắp ráp chuỗi aa ban đầu trở thành protein chính là kháng thể hoàn chỉnh và có thể hoạt động được

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 7 tháng 10 2020 lúc 20:21

Chất dễ khuếch tán qua màng: Co2, hoocmon insulin, rượu etylic vì chúng có kích thước nhỏ (co2, hoocmon) , ko phân cực và tan trong lipit( rượu)

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 7 tháng 10 2020 lúc 20:12

Ý 1: Vận chuyển nước qua màng sinh chất xảy ra theo hai quá trình:vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động. *Vận chuyển thụ động:là quá trình thâm nhập vật chất qua màng theo vecto tổng của các gradient và không đòi hỏi sự tiêu tốn năng lượng cho quá trình đó. * Vận chuyển chủ động: -Vận chuyển chủ động là phương thức vc các chất qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao (ngược chiều građien nồng độ), tiêu tốn năng lượng ATP

-Các prôtêin xuyên màng đóng vai trò như bơm các chất vào ra tế bào với nước là kênh aquaporin

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN