§4. Các tập hợp số

Ngô Thành Chung
12 tháng 1 lúc 20:51

Đpcm

⇔ \(\dfrac{a+b+c-a}{a}+\dfrac{a+b+c-b}{b}+\dfrac{a+b+c-c}{c}\) ≥ 6

⇔ \(\dfrac{b+c}{a}+\dfrac{a+b}{c}+\dfrac{a+c}{b}\ge6\)

⇔ \(\dfrac{b}{a}+\dfrac{c}{a}+\dfrac{c}{b}+\dfrac{a}{b}+\dfrac{a}{c}+\dfrac{b}{c}\ge6\) (1)

Bất đẳng thức Cosi => (1)

Dấu bằng xảy ra khi a = b = c = \(\dfrac{2008}{3}\)

 

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
Trung tá -
28 tháng 12 2020 lúc 15:46

- Để E là tập con của D 

<=> \(\left\{{}\begin{matrix}m\ge5\\m+5\ge5\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m\ge5\\m\ge0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow m\ge5\)

Vậy ....

Bình luận (0)
Anh Phúc 2k7
17 tháng 8 2020 lúc 10:45

=18

Bình luận (0)
Hồng Phúc
Thiếu tá -
2 tháng 12 2020 lúc 18:37

Bài này không phải lớp 10.

\(20-\left[20-\left(8+2\right).3\right]=20-\left(20-10.3\right)=20-\left(20-30\right)=20+10=30\)

Bình luận (0)
khoa
9 tháng 1 lúc 11:25

cảm ơn bạn nha

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Huyền Vy
10 tháng 11 2020 lúc 13:13

a)m<0

b)m<-1

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Huyền Vy
10 tháng 11 2020 lúc 13:14

a) đồng biến m>2

nghịch biến m<2

b) đồng biến m>-1

nghịch biến m<-1

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Huyền Vy
10 tháng 11 2020 lúc 13:17

a) Đồng biến

b) Nghịch biến

c) (-∞;2) nghịch biến

(2;+∞) đồng biến

d) Là 2x2 hay -2x2 vậy bạn

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN