§3. Dấu của nhị thức bậc nhất

Duy Ank
Hôm kia lúc 22:45

a) ĐK: \(x\ne\pm\dfrac{3}{2}\)

BPT \(\Leftrightarrow\dfrac{1}{\left|2x-3\right|}>\dfrac{1}{\left|2x+3\right|}\) \(\Rightarrow\left|2x-3\right|< \left|2x+3\right|\)

\(\Leftrightarrow4x^2-12x+9< 4x^2+12x+9\)

\(\Leftrightarrow-24x< 0\) \(\Leftrightarrow x>0\)

  Vậy \(x\in\left(0;+\infty\right)\backslash\left\{\dfrac{3}{2}\right\}\)

b) ĐK: \(x\ne1;\dfrac{1}{3}\)

BPT \(\Leftrightarrow\dfrac{9}{x^2-2x+1}\le\dfrac{81}{1-6x+9x^2}\)

       \(\Rightarrow9x^2-18x+9\ge1-6x+9x^2\)

       \(\Leftrightarrow-12x\ge-8\) \(\Leftrightarrow x\le\dfrac{2}{3}\)

  Vậy \(x\in(-\infty;\dfrac{2}{3}]\backslash\left\{\dfrac{1}{3}\right\}\)

Bình luận (0)
Hồ Thị Tâm
10 tháng 3 lúc 15:42

câu này đề như thế nào vậy

 

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
9 tháng 3 lúc 10:12

ĐKXĐ: \(\left\{{}\begin{matrix}3-x\ge0\\7x^2-x-6\ge0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\le3\\\left[{}\begin{matrix}x\ge1\\x\le-\dfrac{6}{7}\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x\le-\dfrac{6}{7}\\1\le x\le3\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
7 tháng 3 lúc 19:54

Đáp án B nha

Bình luận (2)
Ngô Cao Hoàng
7 tháng 3 lúc 19:56

D

Bình luận (0)

Bộ 3 số nào sau đây là độ dài cạnh của 1 tam giác tù ?

A. 2,3,4

B. 3,4,5

C. 4,5,6

D. 5,6,7

Bình luận (1)
Nguyễn Trọng Chiến
7 tháng 3 lúc 17:48

Để \(f\left(x\right)>0\Rightarrow\Delta'>0\Rightarrow\left(m-2\right)^2-2\left(m^2+2\right)>0\Leftrightarrow m^2-4m+4-2m^2-4>\Leftrightarrow-m^2-4m>0\Leftrightarrow m^2+4m< 0\Leftrightarrow m\left(m+4\right)< 0\Leftrightarrow-4< m< 0\)

Bình luận (0)
Phạm Lan Hương
7 tháng 3 lúc 12:12

để f(x)>0 với mọi x thì:

\(\left\{{}\begin{matrix}\Delta'< 0\\a>0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left(m-2\right)^2-2\left(m^2+2\right)< 0\\m^2+2>0\left(lđ\right)\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow m^2+4m>0\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}m>0\\m< -4\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Phạm Lan Hương
7 tháng 3 lúc 12:26

kẻ đường cao AH vuông góc vs BC(H thuộc BC)

\(sinB=\dfrac{AH}{AB}\Rightarrow AH=66,7\\ sinC=\dfrac{AH}{AC}\Rightarrow AC=68\)

=>đáp án A

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN