§2. Đường tròn

Mysterious Person
3 tháng 9 2018 lúc 9:58

bài này bn vẽ hình ra sẽ thấy nó rất dể . bn tự vẽ hình nha :)

ta có : \(R=\sqrt{a^2+b^2-c}=\sqrt{1^2+1^2+2}=2\)

ta có tâm \(I\left(1;-1\right)\) \(\Rightarrow IM=\sqrt{\left(3-1\right)^2+\left(1+1\right)^2}=2\sqrt{2}\)

áp dụng pytago ta có :

\(\Rightarrow MA=MB=\sqrt{\left(OM\right)^2-\left(OA\right)^2}=\sqrt{\left(2\sqrt{2}\right)^2-2^2}=2\)

áp dụng hệ thức lượng trong tam vuông ta có :

\(\dfrac{1}{2}AB=\dfrac{OA.MA}{OM}=\dfrac{2.2}{2\sqrt{2}}=\sqrt{2}\) \(\Rightarrow AB=2\sqrt{2}\)

VẬY ..................................................................................................

Bình luận (0)
Nguyễn Thu Phương
31 tháng 5 2018 lúc 15:59

a) Tọa độ điểm B là giao của AB và BH ---> B(-5;0) --> Phương trình (BC): x -7y +5 =0

Phương trình AC: AC đi qua C( 2;1) và ⊥ BH: 3x - 5y + 15=0

--> (AC) : 5x + 3y -7 = 0

Tọa độ điểm A : là giao của AB và AC --> A ( -1;4)

Bình luận (0)
Đoàn Thị Châu Ngọc
12 tháng 4 2016 lúc 16:04

a)     Tâm I(2 ; -4), R = 5

b)    Đường tròn có phương trình:    (x – 2 )2 + (y + 4)2  = 25

Thế tọa độ A(-1 ; 0) vào vế trái, ta có :

(-1- 2 )2 + (0 + 4)2  = 32 + 42 = 25

Vậy A(-1 ;0) là điểm thuộc đường tròn.

Áp dụng công thức tiếp tuyến (Xem sgk)

Ta được pt tiếp tuyến với đường tròn tai A là:

(-1 – 2)(x – 2) + (0 + 4)(y + 4) = 25   <=>   3x – 4y + 3 = 0

Chú ý:

1. Theo tính chất tiếp tuyến với đường tròn tại 1 điểm thuộc đường tròn thì vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm, ta có thể giải câu này như sau:

Vectơ    = (-3; 4)

Tiếp tuyến đi qua A(-1; 0) và nhận  làm một vectơ pháp tuyến có phương trình:

-3(x + 1) + 4(y – 0) = 0  ,<=> 3x – 4y + 3 = 0

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN