Hỏi đáp môn Hóa học

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Xác định các chất A, B, C, rồi hoàn thành các PTHH theo sơ đồ phản ứng :

a) KMnO4 -------(t0)------> K2MnO4 + A + MnO2

b) H2 + A --------(t0)-------> B

c) FexOy + H2 -----(t0) ------> Fe + B

d) CH4 + A -------(t0) B + C

e) CaCO3 -------(t0) CaO + C

Bài 2 :

(1) Trong khí H2 thường có lẫn không khí, làm thé nào để thu độ tinh khiết của khí H2 ? Làm thế nào đề thu khí H2 được tinh khiết hơn ?

(2) Ta có thể thay kim loại Zn bằng kim loại nào thay dung dịch HCl bằng dung dịch hoặc hóa chất nào vẫn thu được khí H2 ?

Câu 3 :

Cho 19,5 gam Zn tác dụng với dung dịch loãng chứa 39.2 gam axit sunfuric

a) Viết PTPƯ xáy ra

b) Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc

c) Dẫn toàn bộ lượng khí thu được ở trên qua hỗn hợp A gồm CaO và Fe3O4 nung nóng thì thấy khối lượng hỗn hợp A giảm m gam. Xác định giá trị m ?

Bài 4 :

1) 1 hỗn hợp Y 7.8 gam - 2 kim loại Al và Mg. Tỉ lệ số mol Al : Mg = 2 :1

tính số mol và khối lượng của 1 kim loại trong hỗn hợp Y

2) Cho hỗn hợp khí X gồm CO2 và N2 ( đktc ) có tỉ khối với Oxi là 1.225

a) Tính thành phần % theo V mỗi khí trong hỗn hợp X

b) Tính khối lượng của 1 lít hỗn hợp A ( đktc )

Help em với ạ T_T em cần gấpp

Được cập nhật 23 tháng 2 lúc 20:22 8 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.