Hỏi đáp môn Hóa học

1) Chọn từ , cụm từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây về vai trò của sự thoát hơi nước trong cơ thể thực vật .
( làm mát ; chu trình nước ; nước và muối khoáng ; nước và kim loại ; diện tích bề mặt của cây ; diện tích lá cây ; từng loại cây ; của đất )
Thoát hơi nước là 1 giai đoạn trong.......(1)...... của cơ thể thực vật . Nó có tác dụng.......(2)........cây và giúp cho dòng .........(3).......lưu thông trong các bộ phận của cây , đặc biệt từ rễ cây lên chồi .

Lượng nước thoát ra phụ thuộc vào.......(4).........và đặc điểm của ...........(5).........
2) - Nêu vai trò của nước với đời sống và sản xuất .
- Cho biết trữ lượng nước ngọt trên thế giới và ở Việt Nam .
- Các hoạt động ( tác động ) nào của con người có thể làm ảnh hưởng đến nguonf nước sạch trên thế giới ?
- Cho biết tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở địa phương em đang sống .
- Nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm ngồn nước đó là gì ?
- Tình trạng ô nhiễm nguồn nước gây ra những ảnh hưởng gì ?
- Nêu 1 số biện pháp nhằm bảo vệ nguồn nước sạch .
Giúp leu nha leu

Được cập nhật 9 giờ trước (18:18) 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.