Vận dụng trang 12

Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Bài tham khảo:

Trên đường đi tớ đã tìm thấy, tớ thích nhất là quả bóng đá. Tớ chơi bóng đá mỗi buổi chiều cùng các bạn trong xóm. Mỗi khi được đá bóng tớ cảm thấy rất vui và thoải mái.

Trả lời bởi datcoder