Thực hành tiếng Việt trang 71

Quoc Tran Anh Le
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Thể hiện tư tưởng muốn xây dựng hệ thống chữ viết của Việt Nam, có ngôn ngữ tiếng nói riêng.

Quoc Tran Anh Le
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi.

- Bạch Vân quốc ngữ thi của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

- Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du.

- Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan.

- Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương.

Quoc Tran Anh Le
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Em đọc Truyện Kiều qua văn tự: Chữ quốc ngữ.

- Theo em hiện nay Truyện Kiều chỉ cần bảo tồn văn tự bản lúc Nguyễn Du sáng tác, không nên lưu truyền vì muốn đọc hiểu được cần hiểu biết về chữ Hán. Không thể lưu truyền được rộng rãi bằng chữ quốc ngữ.