Thực hành tiếng Việt trang 101

Quoc Tran Anh Le
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

a.

- Cách 2 là cách trích dẫn tài liệu đúng. Vì nêu rõ được tác giả và xuất xứ của tài liệu.

b.

- Cách 1 là cách trích dẫn tài liệu đúng. Vì nêu rõ được tác giả và xuất xứ của tài liệu.

Quoc Tran Anh Le
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

a.

- Dấu hiệu: Có tác giả và tên tác phẩm chứa câu văn đó.

b.

- Dấu hiệu: Có tác giả và tên tác phẩm chứa câu văn đó.

c.

- Phần tham khảo có ghi rõ xuất xứ của tác giả và tài liệu tham khảo.

⇒ Bài học: Khi phân tích chứng minh vấn đề nghị luận, việc tham khảo các tài liệu là việc cần làm, tuy nhiên chúng ta cần phải trích dẫn rõ tránh trường hợp không trích dẫn biến thành lời của mình.

Quoc Tran Anh Le
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Việc không dẫn nguồn sẽ biến câu văn đó thành câu của mình, dẫn đến tình trạng đạo văn, vi phạm bản quyền.

- Còn việc trích dẫn theo cách gián tiếp là dùng lời của mình viết lại nhưng vẫn có đầy đủ thông tin xuất xứ.