SKILL 2

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
8 tháng 10 2023 lúc 14:48

The habits are goods for my health:

(Thói quen tốt cho sức khỏe)

3. Get eitgh hours of sleep daily.

(Ngủ tám giờ mỗi ngày.)

4. Be active and exercise every day.

(Vận động và tập thể dục mỗi ngày.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
8 tháng 10 2023 lúc 14:48

1. eating (ăn)

3. exercising (tập thể dục)

4. sleeping (ngủ)

6. cleaning (quét dọn)

Bình luận (0)
Hà Quang Minh
8 tháng 10 2023 lúc 14:48

Bài nghe:

Healthy habits help us keep fit and avoid disease. Here is some advice

Eat more fruit and vegetables, especially coloured ones like carrots and tomatoes. They provide a lot of vitamins.

Eat meat, eggs, and cheese, but not too much. You may put on weight.

Drink enough water, but not soft drinks.

Be active and exercise every day. Do outdoor activities like cycling, swimming, or playing sports. They keep you fit.

Go to bed early and get about 8 hours of sleep daily, so you will not feel tired.

Keep your room tidy and clean. Open windows to let in fresh air and sunshine on fine days.

Tạm dịch:

Những thói quen lành mạnh giúp chúng ta giữ dáng và tránh được bệnh tật. Đây là một số lời khuyên.

Ăn nhiều trái cây và rau quả, đặc biệt là những loại có màu như cà rốt và cà chua. Chúng cung cấp rất nhiều vitamin.

Ăn thịt, trứng và pho mát, nhưng không quá nhiều. Bạn có thể tăng cân.

Uống đủ nước, nhưng không uống nước ngọt.

Hãy vận động và tập thể dục mỗi ngày. Thực hiện các hoạt động ngoài trời như đạp xe, bơi lội hoặc chơi thể thao. Chúng giữ cho bạn cân đối.

Hãy đi ngủ sớm và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, như vậy bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi.

Giữ phòng của bạn gọn gàng và sạch sẽ. Mở cửa sổ để đón không khí trong lành và ánh nắng mặt trời vào những ngày đẹp trời.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
8 tháng 10 2023 lúc 14:48

1. Disease. (Bệnh tật.)

2. (A lo of) vitamins. (Nhiều vitamin.)

3. 8 hours. (8 giờ)

4. Tidy and clean. (Gọn gàng và sạch sẽ.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
8 tháng 10 2023 lúc 14:49

- Eat more fruit and vegetables, especially coloured ones like carrots and tomatoes. 

(Ăn nhiều trái cây và rau quả, đặc biệt là những loại có màu như cà rốt và cà chua.)

- Eat meat, eggs, and cheese, but not too much. 

(Ăn thịt, trứng và pho mát, nhưng không quá nhiều.)

- Drink enough water, but not soft drinks.

(Uống đủ nước, nhưng không uống nước ngọt.)

- Be active and exercise every day.

(Hãy vận động và tập thể dục mỗi ngày.)

- Do outdoor activities like cycling, swimming, or playing sports.

(Thực hiện các hoạt động ngoài trời như đạp xe, bơi lội hoặc chơi thể thao.)

- Go to bed early and get about 8 hours of sleep daily.

(Hãy đi ngủ sớm và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày.)

- Keep your room tidy and clean.

(Giữ phòng của bạn gọn gàng và sạch sẽ.)

- Open windows to let in fresh air and sunshine on fine days.

(Mở cửa sổ để đón không khí trong lành và ánh nắng mặt trời vào những ngày đẹp trời.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
8 tháng 10 2023 lúc 14:49

Viruses can cause many diseases. It can be serious and lead to hospitalization, complications. Here is some advice on how to avoid viruses. You should keep your room clean, often open windows. You also keep clean hands by regularly washing your hands with soap and water. Besides, you should maintain a healthy lifestyle. You can eat more fruit and vegetables and exercise frequently. You should wear a mask when going out. If it gets serious, you should go to the doctor for advice.

Tạm dịch:

Virus có thể gây ra nhiều bệnh. Nó có thể nghiêm trọng và dẫn đến nhập viện, biến chứng. Dưới đây là một số lời khuyên về cách tránh vi rút. Bạn nên giữ phòng sạch sẽ, thường xuyên mở cửa sổ. Bạn cũng giữ bàn tay sạch sẽ bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước. Bên cạnh đó, bạn nên duy trì một lối sống lành mạnh. Bạn có thể ăn nhiều trái cây và rau quả và tập thể dục thường xuyên. Bạn nên đeo khẩu trang khi ra ngoài. Nếu nó trở nên nghiêm trọng, bạn nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn.

Bình luận (0)