Review

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:03

1 – A: Tuesday - the Tower of London

(Thứ Ba – tháp London)

2 – C: Wednesday – the University of Oxford

(Thứ Tư – Đại học Oxford)

3 – E: Thursday – Cotswold Wildlife Park

(Thứ Năm – Công viên động vật hoang dã Cotswold)

4 – G: Friday – the Old Town

(Thứ Sáu - phố Cổ)

5 – F: Saturday (Thứ Bảy) – Arthur’s Seat

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:03

Bài nghe:

Jamie: You're going to the UK next week, right?

Anna: Yes.

Jamie: Where are you going to visit?

Anna: On Monday, we're going to visit Big Ben and Buckingham Palace.

Jamie: Cool.

Anna: Then, we're going to visit the Tower of London and some museums on Tuesday.

Jamie: I heard that many ghosts are still in the tower.

Anna: I hope we don't meet any!

Jamie: Haha.

Anna: Then on Wednesday, we're going to the University of Oxford.

Jamie: Nice.

Anna: Then, we're going to Cotswold Wildlife Park on Thursday.

Jamie: That should be fun.

Anna: On Friday morning, we are flying to Scotland!

Jamie: What are you going to do?

Anna: We will explore the Old Town in Edinburgh on Friday.

Jamie: Are you going to visit Edinburgh Castle?

Anna: Of course!

Jamie: Is that the last day of your trip?

Anna: No, Saturday is the last day and we're going to climb Arthur's Seat.

Jamie: Sounds fantastic!

Anna: I know, I can't wait!

Tạm dịch:

Jamie: Bạn sẽ đến Vương quốc Anh vào tuần tới, phải không?

Anna: Vâng.

Jamie: Bạn sẽ đi tham quan những đâu?

Anna: Vào thứ Hai, chúng mình sẽ đến tham quan Big Ben và Cung điện Buckingham.

Jamie: Tuyệt.

Anna: Sau đó, chúng mình sẽ đến tham quan Tháp Luân Đôn và một số viện bảo tàng vào thứ Ba.

Jamie: Mình nghe nói rằng nhiều hồn ma vẫn còn ở trong tòa tháp.

Anna: Mình hy vọng chúng mình không gặp nhau!

Jamie: Haha.

Anna: Sau đó vào thứ Tư, chúng mình sẽ đến Đại học Oxford.

Jamie: Đẹp đấy.

Anna: Sau đó, chúng mình sẽ đến Công viên động vật hoang dã Cotswold vào thứ Năm.

Jamie: Điều đó sẽ rất vui.

Anna: Vào sáng thứ Sáu, chúng mình sẽ bay đến Scotland!

Jamie: Bạn sẽ làm gì?

Anna: Chúng mình sẽ khám phá Phố cổ ở Edinburgh vào thứ Sáu.

Jamie: Bạn sẽ đến tham quan lâu đài Edinburgh chứ?

Anna: Tất nhiên rồi!

Jamie: Đó có phải là ngày cuối cùng của chuyến đi của bạn không?

Anna: Không, thứ Bảy là ngày cuối cùng và chúng mình sẽ leo lên Arthur's Seat.

Jamie: Nghe thật tuyệt vời!

Anna: Mình biết, mình thấy thật háo hức!

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
15 tháng 2 2023 lúc 19:59

B - A - C - B - B

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:03

1. Who spent lots of time in the sea? - B

(Ai đã dành nhiều thời gian ở biển? - David)

2. Who bought things that look like a famous building? - A

(Ai đã mua những thứ trông giống như một tòa nhà nổi tiếng? - Maria)

3. Who saw some wildlife? - C

(Ai đã nhìn thấy một số động vật hoang dã? - Kathy)

4. Who went to a sunny place? - B

(Ai đã đi đến một nơi đầy nắng? - David)

5. Who ate lots of tasty food? - B

(Ai đã ăn nhiều thức ăn ngon? - David)

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:03

Tạm dịch:

Kì nghỉ hè

A. Tên tôi là Maria. Gia đình tôi đã đến thành phố New York vào mùa hè. Chúng tôi đã đi tham quan và thấy nhiều tòa nhà lịch sử, chẳng hạn như Tòa nhà Flatiron và Tòa nhà Empire State.

Chúng tôi cũng đi phà để xem Tượng Nữ thần Tự do. Tôi đã mua một số chìa khóa Empire State làm quà lưu niệm cho bạn bè của tôi.

B. Chào bạn! Tôi là David. Chúng tôi đã đến Úc. Thời tiết ở đó rất nóng, chúng tôi phải mua thêm kem chống nắng khi ở đó. Chúng tôi đã lướt sóng và lặn với ống thở rất nhiều! Sau đó, chúng tôi bay đến Melbourne và đi tham quan và thực hiện một tour du lịch ẩm thực. Tất cả các món ăn là tuyệt vời!

C. Tên tôi là Kathy. Gia đình tôi đã đến Ireland. Chúng tôi đã đi du lịch. về phía tây nam của Ireland và tham quan nhiều địa điểm đẹp. Nơi yêu thích của tôi là Vách đá Moher. Chúng tôi đi dọc theo các vách đá và thấy nhiều loài chim biển. Đó là một điều tuyệt vời!

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:04

1. photos

2. flight

3. historic

4. wallet

5. stadium

6. souvenirs

7. tour guide

8. sightseeing

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:04

2. the

3. Ø

4. Ø

5. the

6. Ø

1. Ø Wellington is the capital city of New Zealand.

(Wellington là thủ đô của New Zealand.)

2. Many great painters were born in the Netherlands.

(Nhiều họa sĩ lớn được sinh ra ở Hà Lan.)

3. There are lots of shops on Ø Grafton Street.

(Có rất nhiều cửa hàng trên Phố Grafton.)

4. We visited Ø Central Park yesterday.

(Chúng tôi đã đến tham quan Công viên Trung tâm ngày hôm qua.)

5. We went to the American Museum of Natural History.

(Chúng tôi đã đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ.)

6. We rented a house by Ø Lake Michigan.

(Chúng tôi thuê một căn nhà bên Lake Michigan.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:04

1. Did you visit the Empire State Building?

(Bạn đã đến tham quan tòa Empire State đúng không?)

2. We took the flight to Boston the next day.

(Chúng tôi đặt chuyến bay đến Boston vào ngày mai.)

3. I bought lots of new clothes.

(Tôi đã mua rất nhiều quần áo mới.)

4. She didn’t have swimsuit.

(Cô ấy không có đồ bơi.)

5. He lost his ticket.

(Anh ấy đã mất vé.)

6. They ate in the famous restaurant.

(Họ đã ăn ở nhà hàng nổi tiếng.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:05

1 - A

2 - B

3 - D

1. A

A. ferry /ˈferi/

B. wallet /ˈwɒlɪt/

C. ticket /ˈtɪkɪt/

D. England /ˈɪŋɡlənd/

Phần được gạch chân ở phương án A phát âm /e/, các phương án còn lại phát âm /ɪ/. 

2. B

A. weather /ˈweðə(r)/

B. theater /ˈθɪətə(r)/

C. together /təˈɡeðə(r)/

D. there /ðeə(r)/

Phần được gạch chân ở phương án B phát âm /θ/, các phương án còn lại phát âm /ð/. 

3. D

A. souvenir /ˌsuːvəˈnɪə(r)/

B. stadium /ˈsteɪdiəm/

C. island /ˈaɪlənd/

D. camera /ˈkæmrə/

Phần được gạch chân ở phương án D phát âm /æ/, các phương án còn lại phát âm /ə/. 

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:05

4 - C

5 - B

6 - D

4. C

A. sightseeing /ˈsaɪtsiːɪŋ/

B. stadium /ˈsteɪdiəm/

C. souvenir /ˌsuːvəˈnɪə(r)/

D. history /ˈhɪstri/

Phương án C có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 1.

5. B

A. parliament /ˈpɑːləmənt/

B. vacation /veɪˈkeɪʃn/

C. holiday /ˈhɒlədeɪ/

D. restaurant /ˈrestrɒnt/

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

6. D

A. famous /ˈfeɪməs/

B. postcard /ˈpəʊstkɑːd/

C. photo /ˈfəʊtəʊ/

D. relax /rɪˈlæks/

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Bình luận (0)