Phiếu học tập số 2

Quoc Tran Anh Le
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Chọn đáp án C.

Quoc Tran Anh Le
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Chọn đáp án B.

Quoc Tran Anh Le
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Chọn đáp án D.

Quoc Tran Anh Le
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Chọn đáp án B.

Quoc Tran Anh Le
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Chọn đáp án B.

Quoc Tran Anh Le
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Có thể xem văn bản thuộc văn bản nghị luận vì phân tích sáng tác của một tác giả văn học

Quoc Tran Anh Le
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Nhiều nhân vật của Nam Cao là những con người hiền lành, chất phác, nhưng đời sống quá vất vả, cơ cực.

+ Đó là những người già cả không nơi nương tựa, những em bé mô côi không ai chăm sóc, những người đàn bà không biết đến hạnh phúc lứa đôi, gia đình... (Nghèo, Dì Hảo, Một bữa no, Từ ngày mẹ chết,...)

Quoc Tran Anh Le
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tác giả đã lí giải: Nam Cao là một trong số ít nhà văn của chúng ta đã để lại cho văn học nhiều nhân vật không thể quên được, buộc người đọc phải nghĩ về họ, thông qua họ để nghĩ về cuộc sống.

Quoc Tran Anh Le
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Đọc Nam Cao người ta có ấn tượng rõ rệt về các nhân vật có tính cách nổi bật, đồng thời lại có cảm nhận sâu sắc cách nhìn của tác giả đối với cuộc sống, tấm lòng của tác giả đối với con người.

Nam Cao là một trong số ít nhà văn của chúng ta đã để lại cho văn học nhiều nhân vật không thể quên được, buộc người đọc phải nghĩ về họ, thông qua họ để nghĩ về cuộc sống.

=> Đọc Nam Cao con người muốn sống chu đáo hơn, nhân ái hơn.

Quoc Tran Anh Le
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Giúp em hiểu về vẻ đẹp trong tâm hồn của nhà văn Nam Cao, ông luôn hướng về số phận những con người nghèo khổ phải chịu số phận bất hạnh.