Ôn tập Chương V

Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

Tham khảo

Thiết kế kĩ thuật có vai trò với đời sống và sản xuất:

- Phát triển sản phẩm: các sản phẩm mới lần lượt được tạo ra để giải quyết những vấn đề mới hay đáp ứng các nhu cầu mới của con người, cải tiến các sản phẩm cũ; giúp cuộc sống ngày càng tiện nghi, xã hội phát triển.

- Phát triển công nghệ: tạo ra, nâng cấp các quy trình; giúp thế giới công nghệ ngày càng đa dạng, phát triển; đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất; ...

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

- Ngành nghề: kiến trúc sư, nhà thiết kế

- Một số nhiệm vụ: Kiến trúc sư: xây dựng cầu đường, lên thiết kế sản phẩm, ....

Trả lời bởi Mai Trung Hải Phong
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

Tham khảo

Quá trình thiết kế kĩ thuật gồm các bước sau: 

- Xác định vấn đề, xây dựng tiêu chí

- Tìm hiểu tổng quan, đề xuất giải pháp

- Xây dựng nguyên mẫu

- Thử nghiệm, đánh giá

- Lập hồ sơ kĩ thuật

- Thiết kế

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

Tham khảo

Việc tìm hiểu rõ vấn đề thực tiễn có ý nghĩa tới quá trình thiết kế:

- Quá trình lên dự án được chi tiết, đầy đủ, phù hợp với sản phẩm

- Tìm nguyên liệu phù hợp với quá trình thiết kế và thành phẩm

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

Cần nêu rõ các yêu cầu cần đạt của sản phẩm trước khi làm sản phẩm để:

Đưa ra những hướng đi, nguyên liệu, cách thiết kế phù hợp sản phẩm; lên dự án rõ ràng, kĩ càng để giai đoạn sản xuất diễn ra trơn tru, hoàn thiện nhất có thể.

Trả lời bởi Mai Trung Hải Phong
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

Việc đánh giá các sản phẩm đã có từ trước liên quan đến vấn đề cần giải quyết mang lại những lợi ích:

- Tìm được ưu, nhược điểm của sản phẩm

- Đa dạng hơn trong thiết kế

- Phát huy tính sáng tạo

- Có ứng dụng tốt hơn, tạo ra những sản phẩm hoàn thiện hơn

Trả lời bởi Mai Trung Hải Phong
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

Các sản phẩm như: các mô hình lắp ráp, máy tính, dụng cụ kĩ thuật

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

Ghi lại những lỗi sai để biết sai chỗ nào để có thể khắc phục. Giúp sản phẩm hoàn thiện nhất có thể.

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

Tham khảo

Những điều học được sau khi thực hiện dự án thiết kế sản phẩm đơn giản:

- Biết quy trình, cách thực hiện các sản phẩm

- Lên kế hoạch chi tiết cho các dự án thiết kế

- Chủ động, sáng tạo hơn

- Biết làm việc nhóm

- Có được sản phẩm đơn giản.

Trả lời bởi Minh Lệ