Ôn tập chương III

Bastkoo
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Ý nghĩa:

- Bảo vệ các hệ sinh thái rừng: Rừng là một phần quan trọng của hệ sinh thái trái đất, cung cấp nước, làm giảm khí CO2, và cung cấp nơi sống cho nhiều loài động thực vật.
- Bảo vệ đa dạng sinh học: Rừng chứa đựng một loạt các loài động vật và thực vật, nên việc bảo vệ rừng là bảo vệ sự đa dạng sinh học của hành tinh.
- Bảo vệ nguồn lợi kinh tế: Rừng cung cấp nguồn lợi kinh tế quan trọng như gỗ, sản phẩm non gỗ, và dịch vụ sinh thái như du lịch sinh thái.
- Phòng chống biến đổi khí hậu: Rừng giúp hấp thụ và lưu trữ lượng lớn khí CO2 từ không khí, giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
Nhiệm vụ:

- Bảo vệ rừng nguyên sinh: Bảo tồn và bảo vệ các khu vực rừng nguyên sinh là cần thiết để bảo tồn hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học.
- Quản lý bền vững: Phát triển các kế hoạch quản lý rừng dựa trên nguyên tắc bền vững để đảm bảo rừng được khai thác một cách hợp lý mà không gây tổn hại lâu dài cho môi trường.
- Hợp tác xã hội và quản lý: Thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên liên quan như chính phủ, cộng đồng địa phương và doanh nghiệp để quản lý rừng một cách bền vững.
- Khai thác bền vững: Sử dụng các phương pháp khai thác như tái trồng cây, lựa chọn lâm phần và sử dụng công nghệ hiện đại để đảm bảo rằng khai thác rừng không làm tổn hại lâu dài đến hệ sinh thái rừng.

Bastkoo
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Thiết lập và bảo tồn khu vực rừng nguyên sinh.
- Quản lý rừng theo nguyên tắc bền vững.
- Tái trồng cây và gieo rừng.
- Sử dụng kỹ thuật lâm phần.
- Thúc đẩy các hoạt động khai thác gỗ hợp pháp và minh bạch.
- Hỗ trợ cho các dự án phát triển bền vững trong cộng đồng địa phương.
- Sử dụng công nghệ hiện đại như hình ảnh vệ tinh và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để giám sát và quản lý rừng hiệu quả.

Bastkoo
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Đánh giá thực trạng trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng ở nước ta:
1. Trồng rừng:

- Điểm tích:
+ Diện tích rừng trồng ngày càng tăng. Theo Tổng cục Lâm nghiệp, năm 2023, Việt Nam có 4,4 triệu ha rừng trồng, chiếm 41,3% diện tích che phủ rừng.
+ Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng diện tích rừng trồng đang có xu hướng giảm dần.
- Chất lượng:
+ Chất lượng rừng trồng còn thấp, chủ yếu là rừng gỗ ngắn ngày, năng suất thấp.
+ Tỷ lệ cây sống sau trồng còn thấp, nhiều diện tích rừng trồng bị thoái hóa.
2. Chăm sóc rừng:

- Công tác chăm sóc rừng còn nhiều bất cập:
+ Thiếu kinh phí đầu tư cho công tác chăm sóc rừng.
+ Hộ gia đình, cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng còn thiếu kiến thức và kỹ năng chăm sóc rừng.
- Hậu quả:
+ Rừng trồng sinh trưởng kém, năng suất thấp.
+ Rừng dễ bị sâu bệnh, cháy rừng.
3. Bảo vệ rừng:

- Công tác bảo vệ rừng đã đạt được nhiều kết quả tích cực:
+ Diện tích rừng bị phá giảm dần.
+ Tỷ lệ che phủ rừng ngày càng tăng.
+ Ý thức bảo vệ rừng của người dân được nâng cao.
- Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết:
+ Hoạt động khai thác rừng trái phép vẫn còn xảy ra.
+ Tình trạng lấn chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp vẫn còn phổ biến.
+ Thiếu nhân lực và trang thiết bị cho công tác bảo vệ rừng.
4. Khai thác rừng:

- Khai thác rừng ngày càng được chú trọng:
+ Nâng cao hiệu quả khai thác rừng.
+ Bảo đảm khai thác rừng bền vững.
- Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại:
+ Hoạt động khai thác rừng chưa được quản lý chặt chẽ.
+ Việc chế biến gỗ còn nhiều lãng phí.

Bastkoo
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Một số việc nên làm để bảo vệ tài nguyên rừng ở nước ta:
- Trồng rừng:
+ Tăng cường trồng rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.
+ Sử dụng các giống cây trồng phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu.
+ Chăm sóc rừng sau khi trồng để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao.
- Bảo vệ rừng:
+ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân.
+ Xây dựng lực lượng bảo vệ rừng chuyên nghiệp, có đủ trang thiết bị và phương tiện.
+ Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc khai thác rừng.
- Khai thác rừng:
+ Khai thác rừng một cách hợp lý, bền vững.
+ Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến để nâng cao hiệu quả khai thác rừng.
+ Chế biến gỗ tận dụng, hạn chế lãng phí.
Một số việc không nên làm để bảo vệ tài nguyên rừng ở nước ta:
- Phá rừng:
+ Cấm mọi hành vi phá rừng trái phép.
+ Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.
- Lấn chiếm đất rừng:
+ Thu hồi đất rừng đã bị lấn chiếm để giao lại cho chủ rừng.
+ Không cấp đất rừng cho các mục đích khác.
- Khai thác rừng trái phép:
+ Cấm mọi hành vi khai thác rừng trái phép.
+ Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.