Ôn tập Chương I

Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Phương pháp hình chiếu vuông góc là phương pháp dùng các hình chiếu vuông góc để biểu diễn hình dạng và kích thước vật thể.

Trong đó, bao gồm phép chiếu vuông góc và phương pháp chiếu góc thứ nhất.

Trả lời bởi Quoc Tran Anh Le
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tham khảo

- Hình hộp chữ nhật: được bao bởi 2 mặt đáy là hình chữ nhật bằng nhau và 4 mặt bên là các hình chữ nhật.

- Hình lăng trụ tam giác đều: được bao bởi 2 mặt đáy là hình tam giác đều bằng nhau và 3 mặt bên là các hình chữ nhật.

- Hình chóp tứ giác đều: được bao bởi mặt đáy là hình vuông và 4 mặt bên là các hình tam giác đều bằng nhau.

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Đối với khối đa diện đều, cần 3 hình chiếu để đủ biểu diễn hình dạng và kích thước

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Đặc điểm các hình chiếu của:

- Hình trụ: có hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh là hình chữ nhật; hình chiếu bằng là hình tròn

- Hình nón: có hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh là hình tam giác, hình chiếu bằng là hình tròn.

- Hình cầu: cả ba hình chiếu đứng, bằng, cạnh là hình tròn có cùng đường kính.

Trả lời bởi Quoc Tran Anh Le
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Cần 2 hình chiếu

Trả lời bởi HT.Phong (9A5)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tham khảo

- Bước 1: Phân tích vật thể thành các thể khối đơn giản

- Bước 2: Chọn các hướng chiếu

- Bước 3: Vẽ các hình chiếu các bộ phận của vật thể bằng nét liền mảnh

- Bước 4: Hoàn thiện các nét vẽ và ghi kích thuớc

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Trình tự đọc bản vẽ chi tiết:

 Khung tên -> Hình biểu diễn -> Kích thước -> Yêu cầu kĩ thuật

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tham khảo

Cách đọc bản vẽ chi tiết để hiểu hình dáng chi tiết:

- Hình biểu diễn: tên gọi hình chiếu, các hình biểu diễn khác (nếu có)

- Kích thước: kích thước chung của chi tiết, kích thước các thành phần chi tiết

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Trình tự đọc bản vẽ lắp:

Khung tên -> Bảng kê -> Hình biểu diễn -> Kích thước -> Phân tích các chi tiết -> Tổng hợp

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Trình tự đọc bản vẽ nhà:

 Khung tên -> Hình biểu diễn -> Kích thước -> Bộ phận

Trả lời bởi Minh Lệ