Luyện từ và câu trang 12

Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

a. Đạo đức, Mĩ thuật, Toán, Tiếng Việt

b bút chì, thước kẻ, tẩy

c bút thước

d học bài, phát biểu, làm toán

Trả lời bởi Minh Hồng
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

a. Giới thiệu một môn học.

Môn Toán là môn học mà em yêu thích nhất.

b. Nhận xét về một đồ dùng học tập.

Em có một chiếc bút mực mới màu hồng xinh xắn.

c. Nói về một hoạt động học tập.

Cả lớp thảo luận nhóm sôi nổi trong giờ học.

Trả lời bởi datcoder