Lesson 2

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:20

1 - C. power plant (nhà máy điện)

2 - A. wind turbine (tua bin gió)

3 - B. solar panel (tấm pin năng lượng mặt trời)

4 - D. nuclear power (năng lượng hạt nhân)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:21

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:21

I think wind power is clean to run.

(Tôi nghĩ rằng năng lượng gió sạch để vận hành.)

I think natural gas causes pollution.

(Tôi nghĩ khí đốt tự nhiên gây ô nhiễm.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:21

Chọn chủ đề Comparing Different Energy Sources

(So sánh các nguồn năng lượng khác nhau)

Giải thích: Đoạn văn đi so sánh lợi ích và bất lợi của một số nguồn năng lượng khác nhau.

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:21

Tạm dịch:

Lựa chọn tốt nhất cho năng lượng có thể khó khăn. Năng lượng từ than đá là dạng năng lượng phổ biến nhất hiện nay vì các nhà máy than không tốn kém để xây dựng. Các nguồn năng lượng không tái tạo khác như khí đốt tự nhiên, sạch hơn than đá, nhưng chúng vẫn không tốt cho môi trường. Các quốc gia hiện đang chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo như gió, mặt trời và thủy điện. Các nhà máy điện gió và năng lượng mặt trời sạch sẽ và rẻ để chạy, nhưng chúng không rẻ để xây dựng. Các nhà máy thủy điện cũng không gây ô nhiễm, nhưng chúng có thể tốn kém để xây dựng và ảnh hưởng đến môi trường bằng cách ngăn cá di chuyển tự do. Vì những lý do này, các quốc gia và thành phố thường chọn kết hợp các loại năng lượng. 

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:22

1. They are common because they aren't expensive to build.

(Chúng phổ biến vì xây dựng không tốn kém.)

Thông tin: Coal power is the most popular form of energy today because coal plants aren't expensive to build. 

2. Because natural gas is cleaner than coal.

(Vì khí đốt tự nhiên sạch hơn than đá.)

Thông tin: Other non-renewable energy sources, like natural gas, are cleaner than coal, but they still aren't good for the environment.

3. Wind power plants are clean and cheap to run.

(Nhà máy điện gió sạch và vận hành rẻ.)

Thông tin: Wind and solar power plants are clean and cheap to run, but they aren't cheap to build. 

4. Solar power doesn't work at night.

(Năng lượng mặt trời không hoạt động vào ban đêm.)

Thông tin: and solar power doesn't work at night

5. Hydroelectric plants stop fish from moving freely.

(Nhà máy thủy điện ngăn cá di chuyển tự do.)

Thông tin: Hydroelectric plants also don't cause pollution, but they can be expensive to build and affect the environment by stopping fish from moving freely. 

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:22

A: Which of the energy sources is the best choice for the future of your country?

(Nguồn năng lượng nào là lựa chọn tốt nhất đối với đất nước bạn trong tương lai?)

B: I think solar energy is the best choice for the future of my country.

(Tôi nghĩ năng lượng mặt trời là lựa chọn tốt nhất với nước tôi trong tương lai.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:22

2. Hydropower is cheap and clean to use.

(Than đá thì rẻ và sạch để sử dụng.)

3. Wind power is clean and renewable, but it’s noisy.

(Năng lượng gió sạch và có thể tái tạo, nhưng nó ồn ào. )

4. Natural gas is cheap, but it’s non-renewable.

(Khí đốt tự nhiên rẻ, nhưng nó không thể tái tạo.)

5. Motorbikes are popular and cheap, but cause pollution.

(Xe máy phổ biến và rẻ, nhưng gây ô nhiễm.)

6. Microwave ovens are convenient and save money.

(Lò vi sóng rất tiện lợi và tiết kiệm tiền.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
_Sunn So Sad_
15 tháng 2 2023 lúc 20:29

c. Fill in the blanks using “and or , but”.

(Điền vào chỗ trống sử dụng “and hoặc , but”.)

1. Electric cars are clean , but they are expensive to buy.  (Ô tô điện thì sạch, nhưng đắt để mua.)

2. Nuclear power can sometimes be dangerous _____but_____it's cheap to run. 

3. Microwave ovens are cheap___and___ they use less electricity than electric ovens.

4. Solar panels save money____and_____ they are clean. 

5. Coal power plants are popular___and___ cheap __but_____they cause pollution. 

6. My hometown is noisy____and_____ polluted _but_______I love living there.

Bình luận (0)
Bacon Family
15 tháng 2 2023 lúc 20:29

but

and 

and

and - but

and - but

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:23

Airplanes are fast and convenient, but it’s pollution.

(Máy bay thì nhanh và thuận tiện, nhưng nó ô nhiễm.)

Cars are convenient, but it’s expensive.

(Ô tô thì thuận tiện, nhưng nó đắt.)

Bicycles are clean, cheap and good for health.

(Xe đạp thì sạch, rẻ và tốt cho sức khỏe.)

Bình luận (0)