Bài 7.: Truyền và biến đổi chuyển động

Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

thanh kết nối và đĩa nơi xích được kết nối

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Trường hợp a bánh dẫn và bánh bị dẫn quay cùng chiều còn trường hợp b bánh dẫn và bánh bị dẫn quay ngược chiều.

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Cấu tạo truyền động bánh răng gồm:

+ Bánh dẫn

+ Bánh bị dẫn

- Cấu tạo truyền động xích gồm:

+ Đĩa dẫn

+ Đĩa bị dẫn

+ Xích

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

1. Tay quay - Trục khuỷu

2. Thanh truyền

3. Con trượt

4. Giá đỡ

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tham khảo

Cơ cấu tay quay thanh lắc

Cơ cấu máy khâu

Tay quay

Vô lăng dẫn

Thanh truyền

Thanh truyền

Thanh lắc

Bàn đạp

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Dựa vào công thức \(i = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}} = \frac{{{D_2}}}{{{D_1}}}\) hay \({n_2} = {n_1}.\frac{{{D_1}}}{{{D_2}}}\) ta thấy đường kính và số vòng quay tỉ lệ nghịch với nhau. Có nghĩa là đường kính càng lớn thì số vòng quay càng ít.

Trả lời bởi Quoc Tran Anh Le
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Một số cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tính tiến và ngược lại là: cơ cấu đóng mở cánh cổng; cơ cấu bánh răng – thanh răng.

Trả lời bởi Quoc Tran Anh Le
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Máy khâu

- Máy dệt

- Máy kéo sợi

Trả lời bởi Minh Lệ