Bài 4. Liên minh châu Âu

MinhLe
Xem chi tiết
Lê Duy Hưng
19 tháng 1 lúc 19:44

- Trình bày khái quát về Liên minh châu Âu: Tiền thân là cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC). Được thành lập năm 1957 với 6 thành viên có tên viết tắt là EU. Đến năm 2020 có 27 quốc gia thành viên, diện tích 4,1 triệu km2, dân số 447,7 triệu người. 

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
19 tháng 1 lúc 19:41

Những hoạt động kinh tế quan trọng của Liên minh châu Âu:

- Tài chính – ngân hàng;

- Giao thông vận tải;

- Truyền thông;

- Công nghiệp công nghệ cao,…

Liên minh châu Âu là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới vì:

- Năm 2020, GDP đạt hơn 15 nghìn tỉ USD (xếp thứ 2 thế giới).

- Liên minh châu Âu là trung tâm dịch vụ và công nghiệp hàng đầu thế giới.

- Đối tác kinh tế lớn nhất của Liên minh châu Âu là các quốc gia ở Bắc Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương.

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
Cihce
19 tháng 1 lúc 19:45

Tỉ trọng GDP của các trung tâm kinh tế lớn so với toàn thế giới năm 2020:

- Hoa Kỳ: 20893,7 :  84679,9 \(\times\) 100 = 24,7%

- Liên minh Châu Âu: 15292,1 : 84679,9 \(\times\) 100 = 18,1%

- Trung Quốc: 14722,7 : 84679,9 \(\times\) 100 = 17,4%

- Nhật Bản: 5057,8 : 84679,9 \(\times\) 100 = 6%

Nhận xét: Các nền kinh tế lớn nhất thế giới chiếm khoảng 66,2% trong tổng GDP của thế giới. Hoa Kỳ chiếm tỉ trọng GDP cao nhất với 24,7%, tiếp đến là Liên minh Châu Âu (18,1%), Trung Quốc (17,4%) và Nhật Bản chiếm tỉ trọng GDP thấp nhất với 6%.

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)