Bài 3. Vai trò, nhiệm vụ của trồng và chăm sóc rừng

Bastkoo
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Vai trò trồng và chăm sóc rừng đối với nền kinh tế và đời sống:

+ Hoạt động trồng và chăm sóc rừng tạo việc làm cho người dân, góp phần giảm nghèo và nâng cao đời sống.

+ Rừng cung cấp gỗ, lâm sản cho các ngành công nghiệp kinh tế như: chế biến gỗ, giấy, dệt may, hóa chất,...

+ Rừng giúp cung cấp oxy, điều hòa khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe đời sống con người.

+ Rừng cung cấp nhiều loại thực phẩm và dược liệu quý hiếm.

+ Ngoài ra, Rừng là địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

- Nhiệm vụ của trồng rừng: 

+ Bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu

+ Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

+ Cung cấp việc làm cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo.

+ ...

Bastkoo
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Lâm sản: Gỗ, nấm, dược liệu,  nhựa thông, ...

- Vai trò đối với con người:

+ Cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp.

+ Cung cấp thực phẩm, dược liệu, vật liệu xây dựng,...

+ Góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

+ Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Bastkoo
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Vai trò của trồng rừng:

- Chống sự xói mòn đất (Hình a)

- Cung cấp nguồn gỗ, củi,... (Hình b)

- Cung cấp khí oxy (Hình c)

- Cung nguồn lâm sản, dược liệu quý báu (Hình d)

Bastkoo
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Những vai trò khác của trồng rừng:

- Trồng rừng giúp điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Trông rừng giúp bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn đất, hạn hán, lũ lụt.

- Rừng giúp bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp cảnh quan thiên nhiên đẹp.

- Trồng rừng phòng hộ giúp bảo vệ biên giới, an ninh quốc phòng.

- Ngoài ra, rừng cung cấp vật liệu cho các hoạt động quân sự.

- ...

Bastkoo
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Một số hoạt động như: làm cỏ, tưới nước, bón phân, xới đất, vun gốc, phòng trừ sâu bệnh, tưới nước, bảo vệ rừng, trồng cây,...

- Vai trò của các hoạt động chăm sóc rừng:

+ Giúp cây rừng sinh trưởng và phát triển tốt.

+ Nâng cao năng suất rừng.

+ Bảo vệ nguồn tài nguyên rừng.

+ Góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Bastkoo
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Các nhiệm vụ của trồng và chăm sóc rừng mà em biết:

- Đảm bảo thường xuyên phủ xanh diện tích rừng

- Trồng rừng sản xuất để lấy nguyên liệu phục vụ đời sống và sản xuất

- Trồng rừng chống xói mòn đất, điều hòa  dòng chảy, chắn gió,...

- Trồng rừng đặc dụng ở các vườn quốc gia, khu bảo tồn, các di tích lịch sử,...

- ...

Bastkoo
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Vai trò trồng và chăm sóc rừng đối với nền kinh tế và đời sống:

+ Hoạt động trồng và chăm sóc rừng tạo việc làm cho người dân, góp phần giảm nghèo và nâng cao đời sống.

+ Rừng cung cấp gỗ, lâm sản cho các ngành công nghiệp kinh tế như: chế biến gỗ, giấy, dệt may, hóa chất,...

+ Rừng giúp cung cấp oxy, điều hòa khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe đời sống con người.

+ Rừng cung cấp nhiều loại thực phẩm và dược liệu quý hiếm.

+ Ngoài ra, Rừng là địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Bastkoo
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Mở rộng diện tích rừng:

+ Tập trung trồng rừng trên đất lâm nghiệp, đất hoang hóa, đất lúa kém hiệu quả.

+ Mục tiêu: nâng độ che phủ rừng lên 42% vào năm 2030.

- Nâng cao chất lượng rừng:

+ Trồng rừng theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung vào các loại cây có giá trị kinh tế cao.

+ Áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

- Bảo vệ rừng:

+ Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.

+ Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của rừng.

- Phát triển rừng bền vững:

+ Kết hợp hài hòa giữa mục tiêu bảo vệ rừng và phát triển kinh tế.

+ Tăng cường nghiên cứu khoa học về trồng rừng và phát triển lâm nghiệp.

- Phát triển thị trường lâm sản:

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ lâm sản, nâng cao giá trị lâm sản.

+ Khuyến khích chế biến sâu lâm sản, phát triển các sản phẩm có giá trị cao.

Bastkoo
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Ví dụ: Vai trò của trồng rừng đối với tỉnh Quảng Ninh:

- Hạn chế ảnh hưởng của thiên tai: Quảng Ninh thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ. Trồng rừng ven biển giúp giảm thiểu tác động của bão lũ, bảo vệ đê biển.

- Phát triển du lịch sinh thái: Quảng Ninh có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Trồng rừng góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái.

- Phát triển kinh tế: Quảng Ninh có diện tích rừng lớn, cung cấp nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến gỗ, lâm sản.

Góp phần phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm cho người dân.

- Bảo vệ môi trường: Rừng giúp điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Rừng phòng hộ đầu nguồn giúp bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn đất.