Bài 3.: Bản vẽ chi tiết

Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tham khảo

- Các thông tin về bản vẽ:

+ Yêu cầu: làm tù cạnh và mạ kẽm

+ Đường kính vòng ngoài: 14 mm

+ Đường kính vòng trong: 8 mm

+ Ngày vẽ: 04/06, người vẽ Lê Thị A

+ Ngày kiểm tra: 04/06, người kiểm tra Trần Văn B

+ Vật liệu: thép

+ Tờ số 3

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tham khảo

- Tên gọi chi tiết: đầu côn

- Hình dạng: nón cụt

- Kích thước:

+ Đường kính vòng ngoài: Ø30 mm

+ Đường kính vòng trong: Ø20 mm

+ Đường kính khoét: Ø10 mm

+ Chiều cao: 40 mm

+ Độ dày đáy: 10 mm

- Yêu cầu kĩ thuật: làm tù cạnh, mạ kẽm.

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tham khảo

Trình tự đọc

Nội dung đọc

Kết quả đọc bản vẽ gối đỡ

(Hình 3.6)

Bước 1. Khung tên

- Tên gọi chi tiết

- Vật liệu chế tạo

- Tỉ lệ bản vẽ

- Gối đỡ

- Thép

- Tỉ lệ: 1 : 1

Bước 2. Hình biểu diễn

Tên gọi các hình chiếu

Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng

Bước 3. Kích thước

- Kích thước chung của chi tiết

- Kích thước các phần của chi tiết

- Chiều dài: 50; chiều rộng: 25; chiều cao: 25

- Khoét: đường kính 20 mm

Bước 4. Yêu cầu kĩ thuật

Yêu cầu về gia công, xử lí bề mặt

Làm tù cạnh, mạ kẽm

 
Trả lời bởi Minh Lệ